Thứ năm, Tháng 10 28, 2021

.: TƯ VẤN XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC:

HỌC VIỆN ONLINE TREET SMART CEO 4.0 Chuyên nhận Tư vấn cho Các Doanh nghiệp SMEs Tại Việt Nam, Xây dựng Khung chuẩn Năng lực, Định chuẩn Chức danh Nhằm Xây dựng Hệ thống Lương 3P, Chiến lược Phát triển Nguồn Nhân lực. Quá trình Xây dựng Khung Năng lực của HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Được Triển khai Theo Các bước Cụ thể Như sau:

banner he thong luong 3p

Bước 1: Xác định Mục đích Đề án

 • Xác định rõ Mục đích Đề án Xây dựng Khung Năng lực.
 • Thống nhất với Lãnh đạo Công ty về Mục đích của Dự án.
 • Đề xuất Thành lập Ban Dự Án Năng lực của Công ty.
 • Xác định Phương pháp hợp tác thực hiện đề án với Đơn vị Tư vấn (Học viện Online SSC4.0).
 • Thống nhất Tiến độ Dự án.

Phần này HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chọn Mức độ sử dụng của Doanh nghiệp Nhằm Thiết kế Các Bảng biểu cho phù hợp với Mục đích Ứng dụng sau này.

Bước 2: Chuẩn hóa Hệ thống Các Chức danh:

 • Xem xét Cơ cấu Tổ chức.
 • Xem xét Hệ thống Chức danh toàn Công ty.
 • Xem xét Hệ thống Chức danh cần xây dựng Khung Năng lực.
 • Xem xét Mô tả Công việc của Từng Chức danh.
 • Đề nghị Soạn lập Bổ sung Mô tả Công việc cho chuẩn và đồng nhất.

Phần này HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Phân tích và xác định được năng lực nào là cần thiết và giúp người thực hiện công việc trở nên nỗ lực và tích cực hơn. Chuẩn bị cho quá trình xác định những năng lực cần có.

Bước 3: Xây dựng Từ điển Năng lực:

 • Xây dựng Từ điển Năng lực Quản lý.
 • Xây dựng Từ điển Năng lực Chuyên môn.
 • Xây dựng Từ điển Năng lực Bổ trợ.
 • Xây dựng Từ điển Năng lực chung.
 • Xây dựng & Định nghĩa Chuẩn Năng lực.

Phần này, HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Xây dựng Từ điển vừa Mang tính Khoa học vừa Mang tính Ứng dụng cho riêng Doanh nghiệp.

Bước 4: Xây dựng Khung Năng lực Cho từng Vị trí:

 • Sắp xếp Các Vị trí Theo Nhóm Quản lý, Không Quản lý.
 • Xác định Cấp độ Năng lực cho Từng Vị trí Chức danh.
 • Xác định Mức độ quan trọng của Từng Năng lực cho Từng Chức danh.
 • Xác định Điểm chuẩn Năng lực cho Từng Vị trí.
 • Đánh giá Thử nghiệm (Domo Test).

Phần này, HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Triển khai Nhằm Xác định Mỗi Công việc trong Doanh nghiệp đều gắn với Một Năng lực Nhất định và Các Cấp độ Yêu cầu Tương ứng.

Bước 5: Đánh giá Năng lực từng Cá nhân:

 • Xây dựng Phương pháp & Công cụ Đánh giá Năng lực (Bài Test, Phỏng vấn,...)
 • Triển khai Đánh giá Năng lực Cá nhân.
 • Cập nhật Số liệu lên Hệ thống Đánh giá Năng lực (File Work, Excel).
 • Hệ thống Đánh giá Năng lực Phân tích Năng lực để Chuẩn bị Báo cáo Kết quả cho Ban TGĐ Công ty.
 • Báo cáo Kết quả Đánh giá Năng lực Đối với Từng Cá nhân.

Phần này, HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Sẽ cho thấy kết quả khoảng cách năng lực, Chênh lệch giữa Cấp độ yêu cầu và Cấp độ đạt được của Mỗi Cá nhân sau khi được đánh giá.

Bước 6: Đề xuất Đào tạo & Chính sách Nhân sự Liên quan:

 • Đề xuất Chương trình Phát triển Nguồn Nhân lực.
 • Đề xuất Đội ngũ Kế thừa, Chương trình Thăng tiến, Lãnh đạo Tiềm năng.
 • Đề xuất Nhòm Các Chương trình Đào tạo Phù hợp cho Từng Nhóm CB-CNV.
 • Đề xuất Các Chính sách Nhân sự có liên quan.
 • Đề xuất Lương Năng lực.

Phần này, HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Xây dựng Các Chương trình Phát triển Năng lực Cụ thể cho Mỗi CB-CNV trong Doanh nghiệp Để giúp Họ đạt được Cấp độ Năng lực Hiệu quả Cũng như Thực hiện Lộ trình Công danh đã đặt ra. Đồng thời khuyến khích, Thúc đẩy sự quan tâm của Các Nhà Quản lý & Bản thân Nhân viên./. 

----------------------------------------------------------

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC-TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

-----------------------------------------------------------

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       :  02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  :  04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      :  06 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19 Trong Thời gian: 03 tháng. 

 • Buổi sáng: 9h00 => 12h00.
 • Buổi chiều: 14h00 => 17h00.
 • Ngoài ra, Chúng tôi  có nhận Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001/TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs, LƯƠNG 3P, KAIZEN-5S, VHDN: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: 02.866.812.534 - 0916.608.156 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Đào tạo.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Học viện Online SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

X

Right Click

No right click