Chủ nhật, Tháng 6 04, 2023

-&

.: TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO ISO-9001

he thong quan ly iso

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAMLà Đơn vị Chuyên TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QLCL ISO-9001:2015 Cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXKD, TMDV,...) Tại Việt Nam Tạo Tiền Đề cho Phát triển Bền vững & Cải tiến Liên tục. CÁC HỆ THỐNG QLCL ISO-9001:2015, TQM, QA/QC/QS, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S,...Thường được Các Doanh nghiệp SMEs Tại Việt Nam Ưu tiên Lựa chọn Đánh giá:

 • ISO-9001: 2015   - QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.
 • ISO-14001: 2015 - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS - HỆ THỐNG QLCL MÔI TRƯỜNG.
 • ISO-22000: 2018 - FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM.
 • ISO-27001: 2013 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN.
 • ISO-45001: 2018 - OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP.
 • ISO-50001: 2018 - ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS - HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG.
 • Ngoài ra Chúng tôi Còn nhận Tư vấn Một số Hệ thống Quản lý Chất lượng khác như: Hệ thống QLCL Toàn diện TQM, QA/QC/QS, BSC-KPI-3P, Kaizen-5S,... 
 • Ý NGHĨA KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO:
 1. Xây dựng Hệ thống Quản lý Phát triển Bền vững Trên Nền tảng Nguyên lý Deming P.D.C.A.
 2. Cải thiện Hiệu quả Quản lý, Nâng cao Năng suất, Giảm thiểu Phế phẩm & Chi phí Phát sinh Không Cần thiết.
 3. Quản lý Chặt chẽ Quá trình Gia công-Sản xuất & Nâng cao Chất lượng Sản phẩm, Cải tiến Liên tục Công việc.
 4. Đáp ứng Yêu cầu Đảm bảo Chất lượng Của Khách hàng, Nâng cao Lợi thế, Uy tín & Khả năng Cạnh tranh Trên Thị trường Trong nước & Quốc tế.

quan ly toan dien iso

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001-2015:

1. Khảo sát Thực trạng Doanh nghiệp:

 • Hướng dẫn Xây dựng Hệ thống Quản lý Theo Tiêu chuẩn ISO mà Quý Khách hàng Lựa chọn.
 • Tham mưu Tổ chức Quản lý cho Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp.
 • Xem xét Hệ thống Tài liệu & Công tác Tổ chức Quản lý Hệ thống hiện hành.
 • Hướng dẫn Quản lý Cấp trung Xây dựng Tài liệu Hệ thống cho Từng Phòng ban, Bộ phận Chức năng.

<|> Đây là Bước đầu Làm Cơ sở Xây dựng Hệ thống Tài liệu Và Công tác Quán lý Cho Từng Phòng ban, Bộ phận, Và Công ty. Sau khi được triển khai, Quý Doanh nghiệp Sẽ có Những So sánh giữa Hệ thống Quản lý Hiện tại (Nếu có) Với Hệ thống Quản lý Theo Tiêu chuẩn ISO-9001: 2015 Được Quý vị Lựa chon.

2. Đào tạo Nhận thức Tiêu chuẩn ISO & Đánh giá Nội bộ:

 • Đào tạo cho Toàn bộ Các Cấp Quản lý và Nhân viên về Tiêu chuẩn ISO-9001:2015 Được Khách hàng lựa chọn.
 • Đào tạo Chuyên viên Đánh giá Nội bộ.
 • Sau khi được Đào tạo, Quý Khách hàng sẽ có Nhận thức & Tư duy Hệ thống Quản lý Theo Tiêu chuẩn ISO đã lựa chọn.

quan ly toan dien iso

3. Rà soát & Triển khai Hệ thống Quản lý:

 • Xây dựng Chính sách Quản lý Theo Tiêu chuẩn.
 • Hỗ trợ Xây dựng Bộ Tài liệu Hệ thống Theo Tiêu chuẩn.
 • Hỗ trợ Ban hành & Áp dụng Bộ Tài liệu Hệ thống Theo Tiêu chuẩn.

Đây là Phần Quan trọng nhất, Xây dựng Toàn bộ Hệ thống Quản lý Hoàn thiện Theo Tiêu chuẩn ISO đã được lựa chọn.

4. Tổ chức Đánh giá Nội bộ & Xem xét của Ban Lãnh đạo:

 • Xây dựng Kế hoạch & Công tác Đánh giá Nội bộ.
 • Hỗ trợ Triển khai Đánh giá Nội bộ.
 • Hỗ trợ Xem xét Quá trình Triển khai Hệ thống Quản lý của Ban Lãnh đạo.
 • Hỗ trợ Sửa đổi, Bổ sung, Rà soát Bộ Tài liệu của Hệ thống Quản lý.

Sau khi đã Tổ chức Đánh giá Hiện trạng Thực tế Tại Doanh nghiệp Chuyên gia Tư vấn của Chúng tôi sẽ Tư vấn & Hỗ trợ QUÝ DOANH NGHIỆP Triển khai Công tác Đánh giá Hệ thống Theo Tiêu chuẩn do Các Tổ chức Đánh giá bất kỳ được QUÝ DOANH NGHIỆP Lựa chọn.

5. Hỗ trợ Đánh giá Tiêu chuẩn:

 • Hỗ trợ Rà soát Hồ sơ, Tài liệu Phục vụ cho Công tác Đánh giá.
 • Hỗ trợ Thực hiện Quá trình Đánh giá Nội bộ.
 • Hỗ trợ Thực hiện Hành động Khắc phục, Phòng ngừa, Cải tiến.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAMLà Đơn vị Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp SMEs (SXKD, TMDV) Xây dụng Các Hệ thống QLCL Quốc tế: ISO-9001:2015, TQM, QA/QC, BSC-KPI-3P, Kaizen-5S,...Dựa trên Tiêu chí Đơn giản hóa Thủ tục, Quy trình & Nâng tầm Thương hiệu Doanh nghiệp Việt Nam Được Các Doanh nghiệp SMEs (SXKD, TMDV,..), Ngày càng Tín nhiệm Ứng dụng./.

------------------------------------------------------------------

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh Được GIỚI THIỆU  Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC - GỠ RỐI DOANH NGHIỆP - TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO NỘI BỘ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Như sau:

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

 

X

Right Click

No right click