Thứ tư, Tháng 12 01, 2021

.: TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC & KPI:

he thong bsc kpi

HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM: Là Đơn vị chuyên tư vấn xây dựng HỆ THỐNG BSC & KPI cho Các Doanh nghiệp (SXTM, TMDV) Tại Việt Nam. Đến nay đã Tư vấn Thành công cho hơn 200 Doanh nghiệp, Và Các Tập đoàn Công ty Đa Quốc gia Tại Việt Nam Đã & Đang Ứng dụng Hiệu quả Các Dự án BSC-KPIs-3P của Chúng tôi. Ý nghĩa & Các Bước HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAMSẽ Triển khai Tư vấn Xây dựng HỆ THỐNG BSC-KPIs-3P cho Các Doanh nghiệp Sẽ được Triển khai Thực hiện Như sau:

Ý nghĩa Khi áp dụng Hệ thống BSC-KPIs-3P của Chúng tôi Gồm có:

 1. Công cụ Đánh giá hiệu quả công việc.
 2. Phương pháp Ghi nhận Năng lực của từng CB-CNV.
 3. Hệ thống giúp CB-CNV tự cải tiến công việc.
 4. Phương pháp để Doanh nghiệp tưởng thưởng cho CB-CNV.
 5. Phương pháp mang lại niềm vui cho CB-CNV khi làm việc tại Doanh nghiệp.

Các Bước Thực hiện Tư vấn:

1. Xác định Mục tiêu Theo Chiến lược & Kế hoạch Kinh doanh

 • Hướng dẫn Xây dựng Mục tiêu Chiến lược Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
 • Cố vấn Các Mục tiêu cho HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Công ty.
 • Xem xét Cơ cấu Tổ chức Công ty & Hệ thống Chức năng - Nhiêm vụ của Các Phòng ban/Bộ phận.
 • Hướng dẫn Quản lý Cấp trung Xây dựng Mục tiêu cho Từng Phòng ban, Bộ phận của mình.
 • Hướng dẫn Cách thức Phân bổ Chỉ tiêu cho Từng Cá nhân, Cán bộ Quản lý Cấp trung

<|> Đây là phần mở đầu làm cơ sở cho việc đo lường hiệu quả làm việc của Từng Cá nhân, Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ  và toàn Công ty. Sau khi phần này được triển khai, Quý Doanh nghiệp sẽ có Hệ thống Mục tiêu hoàn chỉnh Theo Bộ Công cụ Quản trị Doanh nghiệp Thành công (USB- Smart Ceo 4.0), Vừa giúp thể hiện rõ Vai trò & Trách nhiệm của Từng Cá nhân, Phòng ban Nghiệp vụ Trong việc thực hiện Mục tiêu chung của Công ty.

banner tai cau truc

2. Xác định Tiêu chí Chủ yếu Dành Cho BSC-KPIs-3P Cá nhân:

 • Xây dựng Các Tiêu chí về Phẩm chất, Thái độ, Hành vi.
 • Xây dựng Thang điểm danh cho KPIs-3P Cá nhân.
 • Xây dựng & Đề xuất Tỷ lệ (Trọng số) Theo Nhóm Tiêu chí

<|> Hoàn tất phần này, Công ty sẽ có Định hướng Đánh giá KPIs hằng tháng dành cho Đội ngũ CB-CNV, Qua đó Phòng ban/Bộ phận Hành chính-Nhân Sự  Sẽ có Cơ sở để phối hợp với Các Trưởng Phòng ban, Bộ phận Thực hiện công tác đánh giá sau này.

3. Xây dựng Hệ thống Đánh giá BSC-KPIs-3P:

 • Xây dựng Bảng Đánh giá KPI-3P cho Công ty.
 • Xây dựng Bảng Đánh giá KPI-3P cho Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng.
 • Xây dựng Bảng Đánh giá KPI-3P cho Cá nhân, Cán bộ Quản lý hằng tháng.

<|> Đây là phần quan trọng nhất, Xây dựng hệ thống đánh giá cho Từng Phòng ban, Bộ phận Chức năng, Xác định cách thức đo lường, xác định chuẩn trọng số, Mục tiêu cho cấp Công ty, Phòng ban, Bộ phận & Nhân viên. Sau khi phần này được triển khai, Công ty sẽ có Hệ thống Đánh giá hoàn chỉnh, Có Các Form Biểu mẫu để thực hiện đánh giá.

4. Huấn luyện Triển khai Thực hiện:

 • Huấn luyện Đội ngũ Quản lý & Nhân viên Tiềm năng Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
 • Huấn luyện Các cấp Quản lý Công ty thực hiện đánh giá Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P. 
 • Huấn luyện Phòng Nhân sự Phối hợp Các Trưởng Phòng ban Đánh giá BSC-KPIs-3P cho Từng CB-CNV hằng tháng.

<|> Phần này được triển khai trước, Trong và sau quá trình tư vấn nhằm giúp cho Doanh nghiệp rõ Phương pháp Xây dựng, Đánh giá. Sau khi HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Sẽ Chuyển giao cho Quý Doanh nghiệp hoàn toàn phát triển mở rộng và kiểm soát quá trình vận hành hệ thống hiệu quả.

5. Kết quả Đạt được Sau khi Chúng tôi Triển khai Hệ thống BSC-KPIs-3P:

 • Quý Công ty Sở hữu Phương pháp & Quản trị Dễ dàng Hệ thống BSC-KPIS-3P để sử dụng lâu dài.
 • Quý Công ty Sẽ có Phương pháp Xác lập Mục tiêu từ Công ty đến Toàn thể CB-CNV Trong Công ty.
 • Toàn thể CB-CNV Công ty sẽ Hiểu rõ & Đồng lòng Thực hiện Mục tiêu chung của Công ty.
 • Công ty Sẽ có Hệ thống Đánh giá Hiệu quả Công việc đến Từng Phòng ban, Bộ phận & Từng CB-CNV.
 • Tạo cho Công ty Tư duy mới & Ý thức trách nhiệm cao, Chủ động triển khai công việc.

<|> Sau khi Triển khai Hệ thống BSC-KPI-3P Đến Các cấp Quản lý Phòng ban, Bộ phậm Nghiệp vụ Trong Doanh nghiệp Sẽ Thấy rõ Những Điều Cần Cải tiến, Những Vị trí cần Thay đổi Hoặc có Giải pháp Hỗ trợ Kịp thời Để Từng Cá nhân Phát triển Hoàn thiện Bản thân mình./.

---------------------------------------------

HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM:  Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC - GỠ RỐI DOANH NGHIỆP - ĐÀO TẠO NỘI BỘ Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

-----------------------------------------------------------

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       :  02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  :  04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      :  06 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19 Trong Thời gian: 03 tháng. 

 • Buổi sáng: 9h00 => 12h00.
 • Buổi chiều: 14h00 => 17h00.
 • Ngoài ra, Chúng tôi  có nhận Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001/TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs, LƯƠNG 3P, KAIZEN-5S, VHDN: TỪ 50TR => 150TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - 0916.608.156 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Đào tạo.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Học viện Online SSC4.0 Việt Nam & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM 

X

Right Click

No right click