Thứ năm, Tháng 10 28, 2021

.: TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BMS:

HỆ THỐNG BMS LÀ GÌ? (Intelligent Building Management System) Hệ thống Quản lý toà nhà thông minh (Hệ thống BMS: Intelligent Building Management System) là là một hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong toà nhà như: Hệ thống Điện, Hệ thống Cung cấp Nước Sinh hoạt, Điều hoà Yhông gió, Cảnh báo Môi trường, An ninh, Báo cháy - Chữa cháy v.v…, Đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong Tòa nhà được Chính xác, Kịp thời, Hiệu quả, Tiết kiệm Năng lượng và tiết kiệm chi phí vận hành. Hệ thống BMS là hệ thống đồng bộ mang tính thời gian thực, trực tuyến, đa phương tiện, nhiều người dùng, hệ thống vi xử lý bao gồm các bộ vi xử lý trung tâm với tất cả các phần mềm và phần cứng máy tính, các thiết bị vào và ra, các bộ vi xử lý khu vực, các bộ cảm biến và điều khiển qua các ma trận điểm.

Những Lý do Doanh nghiệp Bạn Cần Phải có Hệ thống Quản lý Chuyên nghiệp:

 1. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA CÓ CƠ CẤU TỔ CHỨC & TÒA NHÀ CHƯA HOÀN CHỈNH.
 2. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA CÓ BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC RÕ RÀNG.
 3. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA CÓ HỆ THỐNG MỤC TIÊU CỤ THỂ.
 4. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY CHẾ QUẢN LÝ TÒA NHÀ.
 5. NHỮNG GÌ BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP/CHỦ ĐẦU TƯ MONG MUỐN CHƯA ĐƯỢC VIẾT THÀNH CHÍNH SÁCH.
 6. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN THIẾU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ & GIÁM SÁT CÔNG VIỆC CỦA CÁC PHÒNG BAN.
 7. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN PHỐI HỢP CÔNG VIỆC GIỮA CÁC BỘ PHẬN BẢO AN, CÁC TỔ NGHIỆP VỤ TRONG TÒA NHÀ CHƯA TỐT.
 8. BẠN CHO RẰNG TÍNH CHỦ ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ CHƯA CAO.
 9. ĐỘI NGŨ CB-CNV TRONG BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ CỦA DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA ĐƯỢC ĐÀO TẠO CÁC KỸ NĂNG MỀM VỀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC.
 10. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA ĐƯỢC XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP & QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TÒA NHÀ.

Như vậy Là đã Đến lúc Bạn cần XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BMS Hoàn chỉnh để Quản lý & Điều hành Tòa nhà của Doanh nghiệp.

Hệ thống Quản lý BMS Do HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0  Xây dựng được Thực hiện Như thế nào?

Hệ thống Quản lý được HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Tư vấn Xây dựng Cho Các Doanh nghiệp tại Việt Nam Bao gồm Tất cả Các Chính sách, Quy định, Quy trình Để Vận hành Doanh nghiệp Một cách Bài bản, Và Hiệu quả. Phương pháp này được sử dụng cho Tất cả Các Doanh nghiệp Không Phân biệt Quy mô, Lĩnh vực Kinh doanh. Hệ thống này được Xây dựng Như sau:

1. Phân tích Mục tiêu và Định hướng của Lãnh đạo Doanh nghiệp:

 • Phân tích Định hướng & Mục tiêu của Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp.
 • Phân tích Chức năng Nhiệm vụ của Các Phòng ban Chức năng.
 • Phân tích Hệ thống Công việc cho Toàn thể CB-CNV ở Các Phòng ban.

2. Phỏng vấn Quản lý Phòng ban/Bộ phận:

 • Phỏng vấn Chức năng & Tuyến Công việc.
 • Phỏng vấn Mối Quan hệ Công việc Theo Chức năng.
 • Phỏng vấn Công việc Hiện tại của CB-CNV ở Các Phòng ban Nghiệp vụ trong Doanh nghiệp.

3. Xây dựng Hệ thống Quản lý BMS:

 • Xây dựng Chính sách Quản lý & Kiểm soát Nội bộ.
 • Xây dựng Các Quy chế, Quy định, Nội quy, Quy trình Làm việc  Trong Điều hành Doanh nghiệp.
 • Xây dựng Quy trình Hướng dẫn Công việc Cho Toàn thể CB-CNV trong Doanh nghiệp.

banner he thong luong 3p

Hệ thống Quản lý BMS Giúp gì Cho Các Doanh nghiệp?

 • Hệ thống Quản lý BMS: Giúp Cấp Quản lý Giải quyết Công việc Nhanh gọn, Tiết kiệm Thời gian Đạt được Mục tiêu đề ra.
 • Hệ thống Quản lý BMS: Giúp Quản lý & CB-CNV trong Doanh nghiệp Làm việc có Hệ thống, Chủ động hơn trong công việc.
 • Hệ thống Quản lý BMS: Giúp Đội ngũ CB-CNV Phối hợp Nhịp nhàng hơn trong công việc hằng ngày.
 • Hệ thống Quản lý BMS: Được Áp dụng Sẽ không Còn cảnh "Cầm tay Chỉ việc" Xảy ra Trong Doanh nghiệp.
 • Hệ thống Quản lý BMS: Được Áp dụng Sẽ không Còn bị Chồng chéo Trách nhiệm Trong Công việc.

----------------------------------------------------------

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC-TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

-----------------------------------------------------------

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       :  02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  :  04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      :  06 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19 Trong Thời gian: 03 tháng. 

 • Buổi sáng: 9h00 => 12h00.
 • Buổi chiều: 14h00 => 17h00.
 • Ngoài ra, Chúng tôi  có nhận Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001/TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs, LƯƠNG 3P, KAIZEN-5S, VHDN: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: 02.866.812.534 - 0916.608.156 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Đào tạo.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Học viện Online SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

X

Right Click

No right click