Thứ năm, Tháng 10 28, 2021

GÓI 1: TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ: Của Doanh nghiệp Là quá trình KIẾN TẠO và đưa ra MỘT CƠ CẤU TỔ CHỨC MỚI hợp lý, Từ đó xác định Định biên Nhân sự, Lao động phù hợp với Doanh nghiệp Nói chung và Phù hợp với Năng lực của Từng Vị trí, Cá nhân Nói riêng. NHÂN SỰ là yếu tố rất quan trọng với Các Doanh nghiệp. TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ: Là cơ sở để đổi mới Quản trị Nguồn Nhân lực, Cho phép Các Doanh nghiệp Nâng cao Chất lượng Quản lý, Và Điều hành Nguồn Nhân lực. Các Hoạt động để TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ: Quan trọng là Việc rà soát và Hoàn thiện Chức năng, Nhiệm vụ, Tiến hành điều chỉnh Phân cấp, Phân quyền, Thiết lập lại Hệ thống Mô tả Công việc, Tiêu chuẩn Công việc, Từ đó Đánh giá và Bố trí Sắp xếp lại Nguồn Nhân lực, Điều chỉnh Các Chính sách Quản trị Nguồn Nhân lực mới phù hợp.

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ: Không chỉ Đơn thuần là Quá trình Cắt giảm, Điều động Nhân sự, Lao động Mà còn Là Quá trình Thay đổi Tư duy, Nhận thức và Phương pháp Điều hành. HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Tự hào có Đội ngũ Giảng viên Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ QTKD, Thạc sỹ Luật TM, Chuyên viên Tài chính, Kiểm toán, Kỹ sư Công nghệ Thông tin, Chuyên viên Đồ họa, IT,…Và Cùng Đội ngũ Chuyên gia Tư vấn Gạo cội, Giàu Kinh nghiệm Thực tiển Trong Lĩnh vực: TƯ VẤN QUẢN LÝ - TÁI CƠ CẤU TỔ CHỨC - TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP - ĐÀO TẠO NỘI BỘ KỸ NĂNG: QLDN, QLNS, QLSX, QLKD, QLDA, TRADE/MARKETING/TELESALES,....Đảm trách Hướng dẫn Thực hiện.

ĐẶC BIỆT: GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ Mục đích của Gói Tư vấn này Là Hỗ trợ Quý Doanh nghiệp Định biên Nhân sư, Sắp xếp, Và Cơ cấu lại Đội ngũ Nhân sự cho phù hợp Với Tình hình Thực tế và Đảm bảo Hiệu quả khai thác Năng suất Lao động trong việc Quản lý, Sử dụng, Và Khai thác Nguồn Nhân lực hiện có của Doanh nghiệp mình.

Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu trúc Hệ thống Hành chánh & Nhân Sự Gồm có:

 • TÁI CƠ CẤU & TỔ CHỨC LẠI BỘ MÁY QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ.
 • XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP.
 • XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP.
 • XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG - TRẢ LƯƠNG THEO HỆ THỐNG BSC-KPIs-3P.
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CB-CNV THEO HỆ THỐNG: BSC-KPIs -3P, KPI-5S.
 • XÂY DỰNG QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG THEO HỆ THỐNG KPIs-3P, KAIZEN-5S.
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH - NHÂN SỰ THEO HỆ THỐNG QLCL TQM, BSC-KPIs-3P, KAIZEN-5S.
 • ĐÀO TẠO NỘI BỘ: KỸ NĂNG MỀM QLDN, QLNS, QLSX, QLKD, QLDA,...CHO CÁC CEO, CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP.
icon trai bang gia BẢNG GIÁ "GÓI 1 - TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG HÀNH CHÁNH & NHÂN SỰ" icon phai bang gia

- Thời gian Thực hiện Cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       : 02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  : 04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      : 06 Tháng.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: "TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID 19" Cho Các Doanh nghiệp SXTM, TMDV Trong 03 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ/Ngày, Tuần/3 Buổi, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

 • Buổi sáng  : 9h00   => 12h00.
 • Buổi chiều : 14h00 => 17h00
 • Giảng viên (1) : ThS-KS. Nguyễn Thị Thùy Nhung (Chuyên Ngành QTKD).
 • Giảng viên (2) : ThS-LS.Nguyễn Thị Như Ý (Chuyên Ngành Luật Thương mại).
 • Ngoài ra, Chúng tôi Có nhận Tư vấn Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp Theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC THEO TỪNG HẠNG MỤC TỪ: 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CHO CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ TỪ: 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CHO CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QLCL ISO, TQM, QA/QS/QC, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S, VHDN & QUY TẮC ỨNG XỬ: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cấn Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ về Hotline 24/7: (02) 866.812.534 - Zalo: 0909.294.575 - TS.Anna Nguyễn Nhung/Giám đốc Đào tạo - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net.

Học viện Online SSC4.0 & Công sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

X

Right Click

No right click