Thứ năm, Tháng 10 28, 2021

GÓI 3: TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP: Pháp lý Doanh nghiệp Có Vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động và Phát triển của Doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:Của Chúng tôi sẽ đưa ra Dịch vụ Tư vấn Hỗ trợ Toàn diện Doanh nghiệp về mặt Pháp lý Doanh nghiệp bao gồm:

 • TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP: Tư vấn cho Doanh nghiệp lựa chọn các cách tiếp cận Tái cấu trúc Doanh nghiệp tối ưu, Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và Hỗ trợ hiệu quả Chiến lược Phát triển Kinh doanh của Doanh nghiệp, Và xây dựng Hệ thống Quy phạm-Pháp luật Nội bộ cho Doanh nghiệp (Ví dụ: Quy chế, Nội quy, Quy định, Quy trình làm việc),...
 • XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG: Các Chuyên gia sẽ Tư vấn Luật Doanh nghiệp Chuyên sâu của HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho Quý Doanh nghiệp Xây dựng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Bảo hiểm, Và Điều lệ Mẫu áp dụng cho Các Công ty Niêm yết Lên Sàn Giao dịch Chứng khoán,...
 • XÂY DỰNG CÁC QUY CHẾ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, HĐTV, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT- HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Cũng có Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng Các Quy chế điều chỉnh hoạt động của HĐQT, HĐTV, BGĐ, Ban Kiểm soát để phù hợp với thông lệ của Việt Nam và Quốc tế.
 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY PHẠM - PHÁP LUẬT NỘI BỘ: (Là Hành lang Pháp lý của Một Doanh nghiệp) Gồm có: Quy chế, Nội quy, Quy định, Quy trình Tác nghiệp cho Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ trong Doanh nghiệp.
 • HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  TƯ VẤN XÂY DỰNG & HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THEO LUẬT ĐỊNH.
 • TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG: Bao gồm Các Phần việc như Tư vấn Xây dựng Kế hoạch Tổ chức, Phối hợp Tiến hành Thực hiện Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Khách hàng, Tư vấn và Soạn thảo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Thành viên, Các Quy chế làm việc, Quy chế Đề cử, Ứng cứ, Bầu cử HĐQT, HĐTV, Ban Kiểm Soát,…Quy chế Các Cách thức Biểu quyết Thông qua Các Nội dung Tại Cuộc họp. Sau cùng Là Phối hợp Tiến hành Thực hiện Kiểm phiếu Và Tư vấn cho Doanh nghiệp Soạn thảo Biên bản kiểm phiếu.
 • DỊCH VỤ LẬP & QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG - SỔ THÀNH VIÊN:  HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 - Chúng tôi là Đối tác Tin cậy cho Các DNTN, Công ty TNHH, Công ty CP, Công ty LD, Công ty HD, VPCN, VPĐD, Công ty 100% Vốn Nước ngoài Trong việc Tư vấn Lập & Quản lý Sổ Cổ đông, Sổ Thành viên Góp vốn, Chúng tôi sẽ Tư vấn & Hỗ trợ Quý Doanh nghiệp Các Bước Quản lý Thông tin về Cổ đông Một cách đầy đủ, Chính xác và Chuyên nghiệp./.
icon trai bang gia BẢNG GIÁ "GÓI 3 - TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP" icon phai bang gia

-----------------------------------------------------------

- Thời gian Thực hiện Cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       : 02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  : 04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      : 06 Tháng.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: "TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID 19" Cho Các Doanh nghiệp SXTM, TMDV Trong 03 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ/Ngày, Tuần/3 Buổi, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

 • Buổi sáng  : 9h00   => 12h00.
 • Buổi chiều : 14h00 => 17h00
 • Giảng viên (1) : ThS-KS. Nguyễn Thị Thùy Nhung (Chuyên Ngành QTKD).
 • Giảng viên (2) : ThS-LS.Nguyễn Thị Như Ý (Chuyên Ngành Luật Thương mại).
 • Ngoài ra, Chúng tôi Có nhận Tư vấn Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp Theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC THEO TỪNG HẠNG MỤC TỪ: 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CHO CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ TỪ: 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CHO CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG & ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QLCL ISO, TQM, QA/QS/QC, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S, VHDN & QUY TẮC ỨNG XỬ: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cấn Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ về Hotline 24/7: (02) 866.812.534 - Zalo: 0909.294.575 - TS.Anna Nguyễn Nhung/Giám đốc Đào tạo - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net.

Học viện Online SSC4.0 & Công sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

X

Right Click

No right click