Chủ nhật, Tháng 6 04, 2023

 

.: GIỚI THIỆU: 

1. LOGO HOC VIEN CEO SMART 4.0

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Tự hào có Một Đội ngũ Giảng viên Ưu tú & Chuyên gia Tư vấn Gạo cội có Nhiều năm Kinh nghiệm Thực tiễn, Được Tu nghiệp & Đào tạo Bài bản ở Nước ngoài (Mỹ, Pháp, Nga, Nhật bản) Chuyên ngành về: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Tài chính, Quản trị SXKD, Quản trị Marketing,...Có Bằng cấp & Học vị Quốc tế từ Kỹ sư QLCL, Kỹ sư Kinh tế, Kỹ sư Tin học, Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế, Thạc sĩ Tài chính-Kiểm toán, Tiến sĩ QTKD, Tiến sĩ Luật,...Nắm giữ Các Vị trí Quản lý Cấp cao Tại Các Tập đoàn Các Công ty Đa Quốc gia Trong & Ngoài nước. Đồng thời có nhiều kinh nghiệm Khởi xướng & Triển khai Các Dự án Tư vấn Xây dựng Chiến lược Phát triển & Hệ thống Quản trị Doanh nghiệp 4.0, Chiến lược SXKD: OMP, OEM, ODM, QA/QC, KAIZEN-5S,...Các Chương trình Đào tạo Cán bộ Quản lý Theo Hướng Kết hợp Giữa Kiến thức Quản lý Quốc tế Với Kinh nghiệm Địa phương.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh được Giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn Quản lý - Tái Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp - Đào tạo Nội bộ Một cách Toàn diện & Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

.: CÁC GÓI TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP:

.: TẦM NHÌN:

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Trở thành Lựa chọn Hàng đầu Của Các Doanh nghiệp SMEs Tại Việt Nam Trong Lĩnh vực:Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp - Tái Cấu trúc Toàn diện Mô hình SXKD - Đào tạo Nội bộMang tính Ứng dụng Thực tiễn - Giải pháp Tối ưu Cho Các Doanh nghiệp SMEs - Công cụ Quản trị Doanh nghiệp Thành công - Smart Ceo 4.0  (Bộ Tài liệu Gồm hơn 3,000 File Doc, Excel). Thuộc Dự án:"TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19" (Do Học Viện Quản lý SSC4.0 Việt Nam Tài trợ Miễn phí Cho Các Doanh nghiệp SMEs - Khu vực TP.Hồ Chí Minh).

.: SỨ MỆNH:

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hoạt động Nhằm Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp SMEs Phát triển Bền vững Thông qua Dịch vụ Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp - Đào tạo Nội bộ (Có Chất lượng & Tính Thực tiễn cao) Trong 05 Lĩnh vực: Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp - Xây dựng Chiến lược Kinh doanh, Set-Up Hệ thống Quản lý QLCL Toàn diện & Khung Năng lực Theo 03 Bộ Tiêu chuẩn: BSC-KPI-3P. 

Với Đội ngũ Giảng viên Ưu tú, Các Chuyên gia Tư vấn Gạo cội, Tâm huyết, Tuân thủ Đạo đức Nghề nghiệp, Nhiệt tình, Năng động, Sáng tạo, Có Trách nhiệm cao Trong công tác: Tư vấn Quản lý - Gỡ rối Doanh nghiệp - Tuyển dung - Đào tạo Nội bộ - Phát triển Nguồn Nhân lực Kế thừa cho Các Doanh nghiệp SMEs.

gioi thieu syctek viet nam file 1

X

Right Click

No right click