Chủ nhật, Tháng 6 04, 2023

tái cơ cấu tổ chức

 • .: TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP:

  Tai Cau truc Doanh nghiep SSC4.0

  TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? Là Quá trình TỔ CHỨC & SẮP XẾP LẠI TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP Dựa trên Nền tảng Là Cấu trúc cũ của Doanh nghiệp. Việc Tái Cấu trúc này Nhằm Mục đích là để khắc phục Những Yếu kém Nội tại của Doanh nghiệp. Đồng thời, Việc làm này cũng giúp đưa ra những hướng đi để Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

  Thông thường, TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: Sẽ được thực hiện một cách toàn diện trên mọi khía cạnh từ Cơ cấu Tổ chức, Nguồn nhân lực, Cơ chế Quản lý, Vận hành…Tuy nhiên, Cũng tùy vào tình hình hiện tại của Doanh nghiệp mà Kế hoạch TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Có thể lựa chọn cải tổ toàn diện hay chỉ ở một lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn, Với Một Doanh nghiệp (SXKD, TMDV) Đang Trì trệ ở CÁC BỘ PHẬN SẢN XUẤT, KINH DOANH, TIẾP THỊ, BÁN HÀNG,...Còn Các Bộ phận khác Vẫn Hoạt động tốt Thì Doanh nghiệp sẽ xem xét chỉ TÁI CẤU TRÚCTại Các Bộ phận đang bị trì trệ trên..

  TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP khác với TÁI LẬP DOANH NGHIỆP. Đây là 02 Khái niệm hoàn toàn khác nhau Nhưng nhiều Người lại Dễ nhầm lẫn dẫn đến Những Định hướng Sai lầm cho Doanh nghiệp của mình.

  Muốn Đưa ra Định hướng Đúng đắn nhất Thì Những Người Đứng đầu Doanh nghiệp Phải hiểu đúng Khái niệm: Tái cấu trúc Doanh nghiệp là gì? , Và Tái lập Doanh nghiệp là gì?

  Hiểu Một cách Đơn giản thì TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Chính là quá trình CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ NỘI BỘ (Nhân sự, Tài chính, Kế toán) Tại của Doanh nghiệp Dựa trên Nền tảng Hiện hữu Sẵn có của Doanh nghiệp => Còn TÁI LẬP DOANH NGHIỆP Thì rộng hơn Cụ thể của Vấn đề THIẾT LẬP, CẢI CÁCH, XÂY DỰNG CẤU TRÚC MỚI Dựa trên Một Nền tảng Hoàn toàn Mới.

  Khi nào Doanh nghiệp Các Bạn Cần phải Tái cấu trúc Doanh nghiệp?

  5 Buoc Tai Cau truc Doanh nghiep SSC4.0

  Khi hiểu được Khái niệm TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆPLà gì thì Chúng ta cần phải biết thêm Khi nào Cần phải Tái Cấu trúc? TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Sẽ được thực hiện Khi Doanh nghiệp Đang gặp Các Vấn đề Khiến cho Tình hình Hoạt động SXKD, Tiếp thị - Bán hàng Không hiệu quả.

  Vấn đề hoạt động Không hiệu quả, Trì trệ Có thể là do Cơ cấu Tổ chức Sai, Chiến lược Kinh doanh Không hợp lý, Quản lý Không hiệu quả, Không có Sự Phối hợp Đồng bộ, Hài lòa giữa Các Phòng ban/Bộ phận Chức năng, Nguồn Nhân lực Yếu kém. Khi đứng Trước Các Vấn đề này Thì việc TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Là Một Giải pháp Quan trọng & Bức thiết.

  Ngoài ra, Theo Các Chuyên gia Thì Một cách Dễ dàng nhất để nhận biết thời điểm để TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Là Dựa vào 4 Nhóm Dấu hiệu sau:

  1.Dấu hiệu Thuộc Nhóm Bề mặt: Đây là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất bao gồm doanh số giảm, mất lợi thế cạnh tranh, thị phần bị thu hẹp, tài sản bị thất thoát, hoạt động cầm chừng, trì trệ… Đây là những dấu hiệu rõ rệt nhất báo hiệu Doanh nghiệp cần phải tái cấu trúc.

  2. Dấu hiệu Thuộc Nhóm Cận mặt: Những dấu hiệu thuộc Nhóm cận mặt bao gồm Chính sách Kinh doanh không tốt, Không có sự phối hợp đồng bộ giữa Các Bộ phận, Chất lượng Sản phẩm giảm sút, Khách hàng phản ánh, Khiếu nại nhiều, Hoạt động Tiếp thị Không hiệu quả… Khi thấy những biểu hiện này thì cũng là một tín hiệu cho Đội ngũ Lãnh đạo Doanh nghiệp cần phải quyết định Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

  3. Dấu hiệu Thuộc Nhóm giữa: Tái cấu trúc Doanh nghiệp để sắp xếp, Tổ chức lại nguồn nhân lực Những dấu hiệu thuộc Nhóm này thường ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp như nguồn nhân lực làm việc không hiệu quả, Không có Kế hoạch, Mục tiêu làm việc rõ ràng, Chồng chéo chức năng giữa Các Bộ phận…Những dấu hiệu này mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng nếu duy trì không có sự cải thiện thì sẽ khiến cho Doanh nghiệp không thể phát triển. Vì vậy, Doanh nghiệp cần xem xét lại và thực hiện Tái cấu trúc để thay đổi.

  4. Dấu hiệu Thuộc Nhóm Lớp sâu: Đây là những dấu hiệu khó nhận biết vì thuộc về những vấn đề thượng tầng bao gồm Chiến lược Kinh doanh, Triết lý Kinh doanh, Xây dựng Tầm nhìn, Giá trị Cốt lõi, Mục tiêu dài hạn... Nếu Doanh nghiệp không đi sâu Xây dựng Giá trị cốt lõi từ bên trong, Mục tiêu dài hạn mà chỉ chăm chăm vào những mục tiêu ngắn hạn thì sẽ không thể phát triển vững mạnh và lâu bền. Vì vậy, Doanh nghiệp cần phải đánh giá lại để Tái cấu trúc Doanh nghiệp cho phù hợp.

  Những Lỗi thường Gặp ở Các Doanh nghiệp Trước khi Tái Cấu trúc:

  Nhu cầu TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆPTrở nên cấp bách khi thực trạng của Các Quá trình Hoạt động đang gặp nhiều vấn đề trong Hệ thống, Hoạt động khiến tổ chức hoạt động không hiệu quả, Thậm chí trì trệ, Đứng trước nguy cơ tan rã, Phá sản. Nhiều nguyên do là do vấn đề cơ cấu sai, Không hợp lý, Kém hiệu quả. Chính vì vậy, Việc Tái cơ cấu được đặt ra, Thậm chí là cấp bách nhất.

  1. Đội ngũ CB-CNV, Cán bộ Quản lý Chủ chốtcủa Doanh nghiệp làm việc không hiệu quả.
  2. Đội ngũ CB-CNV Làm việc Trì trệ, thiếu Trách nhiệm.
  3. Chi phí Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp tăng cao.
  4. Nguồn Nhân lực Phân bổ cho Từng Phòng ban/Bộ phận không đủ.
  5. Năng lực Đội ngũ CB-CNV Chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
  6. Các bộ Quản lý Chủ chốt Hoặc Phòng ban Nghiệp vụ Làm việc Không đúng Chức năng.
  7. Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp Nặng nề Không Phát huy Hiệu quả.
  8. Chưa có kế hoạch - Chiến lược Kinh doanh (AOP) chưa phù hợp.
  9. Đội ngũ CB-CNV, Cán bộ Quản lý Chủ chốt Không đủ Năng lực.

  Tái cấu trúc Doanh nghiệp Là Quá trình Tổ chức, Sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhằm tạo ra "Trạng thái" Tốt hơn cho Doanh nghiệp Để Thực hiện Những Mục tiêu Doanh nghiệp Đề ra, Bằng cách:

  banner tai cau truc

  Những Hiệu quả Đạt được Sau khi Tái Cấu trúc:

  • Thay đổi Tư duy Từ Các Cấp Lãnh đạo Đến Nhân viên Theo Hướng Chuyên nghiệp và Hiệu quả.
  • Xác định lại Chiến lược Công ty và Chiến lược Từng Chức năng (Nhân sự, Tài chính, Kế toán, SXKD, TMDV, Tiếp thị, Truyền thông, Quảng cáo).
  • Cải cách Công tác Quản lý, Xây dựng Cơ cấu Tổ chức Chuẩn và Phù hợp: Đúng Người - Đúng việc - Đúng Thời điểm.
  • Xác định Rõ Chức năng, Nhiệm vụ, Trách nhiệm Từng Phòng ban, Bộ phận Chức năng đến CB-CNV Trong Công ty.
  • Bố trí lại Nguồn Nhân sự, Đưa ra Các Phương thức Quản trị, Báo cáo và Đánh giá Công việc Đem lại Hiệu quả.
  • Tái Cấu trúc lại Nhằm Hợp lý hóa Các Công việc, Tiết kiệm Chi phí Hoạt dộng, Nâng cao Hiệu quả của Hoạt động SXKD, TMDV,...Trong Doanh nghiệp SMEs.
  • Xây dựng Tư tưởng: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị Cốt lõi của Quý Doanh nghiệp...
  • Xây dựng Quy chế, Quy định, Nội quy, Chính sách, Quy trình Tác nghiệp Để Đội ngũ CB-CNV Làm việc Hiệu quả hơn.
  • Xây dựng Hệ thống Đánh giáChất lượng Nội bộ Doanh nghiệp: (TQM, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S),...

  -------------------------------------------------------------------

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh ĐượcGIỚI THIỆU  Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấnTƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC - GỠ RỐI DOANH NGHIỆP - TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO NỘI BỘ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Như sau:

  Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

  • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19.
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

  Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

   

X

Right Click

No right click