Thứ bảy, Tháng 9 25, 2021

tái cấu trúc doanh nghiệp

 • HỌC VIỆN ONLINE SSC4.0 VIỆT NAM

  CHUYÊN TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHO CÁC DOANH NGHIỆP SMEs Tái Cấu trúc Doanh nghiệp, Hệ Thống BSC-KPI, Hệ Thống Lương 3Ps, Hệ Thống Đánh Giá Năng Lực, Hệ Thống Quản Lý BMS, Hệ Thống QLCL Toàn diện (TQM), Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp, Xây dựng Chiến Lược Phát triển Nguồn Nhân Lực, Lập Kế Hoạch Kinh Doanh AOP,...

 • goi-tai-cau-truc-nhan-su-lao-dong

  Các Vấn đề Tư vấn Tái cấu trúc Hệ thống Hành chánh & Nhân sự Gồm có:

  • Tái cấu trúc - Tái Cơ cấu Tổ chức Bộ máy Quản lý Nhân sự.
  • Xây dựng Kế hoạch Tuyển dụng & Đào tạo Nhân sự.
  • Xây dựng Kế hoạch Định biên Nhân sự & Phát triển Nguồn Nhân lực cho Doanh nghiệp.
 • goi-tai-cau-truc-quan-tri-doanh-nghiep

  Các Gói Tư vấn Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Doanh nghiệp Như sau:

 •  

  goi-tai-cau-truc-he-thong-quy-pham-noi-bo

  Tái cấu trúc Hệ thống Quy phạm Nội bộ của Doanh nghiệp Là Hoạch định lại Toàn bộ Hệ thống Pháp luật Nội bộ Cụ thể như sau:

 • goi-tai-cau-truc-san-pham-va-dich-vu

  Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu trúc Hệ thống Sản phẩm & Dịch vụ bao gồm:

 • goi-tai-cau-truc-quan-ly-san-xuat-kinh-doanh

  Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu Trúc Hệ thống Sản Xuất & Kinh Doanh gồm có:

 • goi-tai-cau-truc-nguon-tai-chinh

  Các Vấn đề Của việc Tái Cấu Trúc Hệ thống Tài Chính & Kế toán Gồm có:

  • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Chính sách Quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế Trong Doanh nghiệp.
  • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Hệ thống Quản trị Kế toán Công nghệ 4.0.
  • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu lại Nguồn vốn -  Công nợ của Doanh nghiệp.

   

 • goi-tai-cau-truc-toan-dien-doanh-nghiep

  Các Gói Tư vấn Tái cấu trúc - Tái cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp Một cách Toàn diện & Đầy đủ Các Hạng mục công việc cụ thể như sau:

 • .: TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP:

  Tái Cấu trúc Doanh nghiệp là gì?: TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP(Restructuring) Là quá trình TỔ CHỨC & SẮP XẾP LẠI TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP dựa trên nền tảng là Cấu trúc cũ của Doanh nghiệp. Việc Tái cấu trúc này nhằm mục đích là để khắc phục những yếu kém nội tại của Doanh nghiệp. Đồng thời, Việc làm này cũng giúp đưa ra những hướng đi để Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

  Thông thường, TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Sẽ được thực hiện một cách toàn diện trên mọi khía cạnh từ Cơ cấu Tổ chức, Nguồn nhân lực, Cơ chế Quản lý, Vận hành… Tuy nhiên, Cũng tùy vào tình hình hiện tại của Doanh nghiệp mà Kế hoạch TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP có thể lựa chọn cải tổ toàn diện hay chỉ ở một lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn, Với Một Doanh nghiệp đang trì trệ ở BỘ PHẬN SẢN XUẤT, KINH DOANH, BÁN HÀNG, Còn Các Bộ phận khác vẫn hoạt động tốt Thì Doanh nghiệp sẽ xem xét chỉ TÁI CẤU TRÚCtại BỘ PHẬN SẢN XUẤT, KINH DOANH, BÁN HÀNG.

  TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆPkhác với TÁI LẬP DOANH NGHIỆP. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Nhưng nhiều Người lại Dễ nhầm lẫn dẫn đến Những đường Hướng Sai lầm cho Doanh nghiệp của mình .

  Muốn Đưa ra Đường hướng Đúng đắn nhất Thì Những Người Đứng đầu Doanh nghiệp Phải hiểu đúng Khái niệm: Tái cấu trúc Doanh nghiệp là gì? Tái lập Doanh nghiệp là gì?

  Hiểu một cách đơn giản thì TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆPchính là quá trình cải thiện các vấn đề nội tại của doanh nghiệp dựa trên nền tảng sẵn có. Còn TÁI LẬP DOANH NGHIỆP thì rộng hơn với việc Thiết lập, Cải tổ, Xây dựng dựa trên một nền tảng hoàn toàn mới.

  Khi nào Doanh nghiệp Cần phải Tái cấu trúc Doanh nghiệp?

  Khi hiểu được khái niệm TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Là gì thì Chúng ta cần phải biết thêm khi nào cần phải tái cấu trúc? TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP sẽ được thực hiện khi doanh nghiệp đang gặp các vấn đề khiến cho tình hình hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

  Vấn đề hoạt động Không hiệu quả, Trì trệ có thể là do Cơ cấu sai, Chiến lược Không hợp lý, Quản lý không hiệu quả, Không có sự phối hợp giữa Các Bộ phận, Nguồn Nhân lực yếu kém. Khi đứng trước các vấn đề này thì việc TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP là một việc làm bức thiết.

  Ngoài ra, Theo Các Chuyên gia thì một cách dễ dàng nhất để nhận biết thời điểm để TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP là dựa vào 4 Nhóm dấu hiệu sau:

  1.Dấu hiệu Thuộc Nhóm Bề mặt: Đây là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất bao gồm doanh số giảm, mất lợi thế cạnh tranh, thị phần bị thu hẹp, tài sản bị thất thoát, hoạt động cầm chừng, trì trệ… Đây là những dấu hiệu rõ rệt nhất báo hiệu Doanh nghiệp cần phải tái cấu trúc.

  2. Dấu hiệu Thuộc Nhóm Cận mặt: Những dấu hiệu thuộc Nhóm cận mặt bao gồm Chính sách Kinh doanh không tốt, Không có sự phối hợp đồng bộ giữa Các Bộ phận, Chất lượng Sản phẩm giảm sút, Khách hàng phản ánh, Khiếu nại nhiều, Hoạt động Tiếp thị Không hiệu quả… Khi thấy những biểu hiện này thì cũng là một tín hiệu cho Đội ngũ Lãnh đạo Doanh nghiệp cần phải quyết định Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

  3. Dấu hiệu Thuộc Nhóm giữa: Tái cấu trúc Doanh nghiệp để sắp xếp, Tổ chức lại nguồn nhân lực Những dấu hiệu thuộc Nhóm này thường ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp như nguồn nhân lực làm việc không hiệu quả, Không có Kế hoạch, Mục tiêu làm việc rõ ràng, Chồng chéo chức năng giữa Các Bộ phận…Những dấu hiệu này mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng nếu duy trì không có sự cải thiện thì sẽ khiến cho Doanh nghiệp không thể phát triển. Vì vậy, Doanh nghiệp cần xem xét lại và thực hiện Tái cấu trúc để thay đổi.

  4. Dấu hiệu Thuộc Nhóm Lớp sâu: Đây là những dấu hiệu khó nhận biết vì thuộc về những vấn đề thượng tầng bao gồm Chiến lược Kinh doanh, Triết lý Kinh doanh, Xây dựng Tầm nhìn, Giá trị Cốt lõi, Mục tiêu dài hạn... Nếu Doanh nghiệp không đi sâu Xây dựng Giá trị cốt lõi từ bên trong, Mục tiêu dài hạn mà chỉ chăm chăm vào những mục tiêu ngắn hạn thì sẽ không thể phát triển vững mạnh và lâu bền. Vì vậy, Doanh nghiệp cần phải đánh giá lại để Tái cấu trúc Doanh nghiệp cho phù hợp.

  Những Lỗi thường Gặp ở Các Doanh nghiệp Trước khi Tái Cấu trúc:

  Nhu cầu Tái Cơ cấu Doanh nghiệp Trở nên cấp bách khi thực trạng của Các Quá trình Hoạt động đang gặp nhiều vấn đề trong Hệ thống, Hoạt động khiến tổ chức hoạt động không hiệu quả, Thậm chí trì trệ, Đứng trước nguy cơ tan rã, Phá sản. Nhiều nguyên do là do vấn đề cơ cấu sai, Không hợp lý, Kém hiệu quả. Chính vì vậy, Việc Tái cơ cấu được đặt ra, Thậm chí là cấp bách nhất.

  1. Đội ngũ CB-CNV, Cán bộ Quản lý Chủ chốtcủa Doanh nghiệp làm việc không hiệu quả.
  2. Đội ngũ CB-CNV Làm việc Trì trệ, thiếu Trách nhiệm.
  3. Chi phí Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp tăng cao.
  4. Nguồn Nhân lực Phân bổ cho Từng Phòng ban/Bộ phận không đủ.
  5. Năng lực Đội ngũ CB-CNV Chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
  6. Các bộ Quản lý Chủ chốt Hoặc Phòng ban Nghiệp vụ Làm việc Không đúng Chức năng.
  7. Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp Nặng nề Không Phát huy Hiệu quả.
  8. Chưa có kế hoạch - Chiến lược Kinh doanh (AOP) chưa phù hợp.
  9. Đội ngũ CB-CNV, Cán bộ Quản lý Chủ chốt Không đủ Năng lực.

  Tái cấu trúc Doanh nghiệp là quá trình Tổ chức, Sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhằm tạo ra "Trạng thái" Tốt hơn cho Doanh nghiệp để thực hiện Những Mục tiêu Đề ra, Bằng cách:

  banner tai cau truc

  Những Hiệu quả Đạt được Sau khi Tái Cấu trúc:

  • Thay đổi Tư duy Từ Các Cấp Lãnh đạo Đến Nhân viên Theo Hướng Chuyên nghiệp và Hiệu quả.
  • Xác định lại Chiến lược Công ty và Chiến lược Từng Chức năng (Nhân sự, Tài chính, Kế toán, SX-KD, Tiếp thị, Truyền thông),...
  • Cải cách Công tác Quản lý, Xây dựng Cơ cấu Tổ chức Chuẩn và Phù hợp.
  • Xác định Rõ Chức năng, Nhiệm vụ, Trách nhiệm Từng Phòng ban, Bộ phận Đến Nhân viên.
  • Bố trí lại Nguồn Nhân sự, Đưa ra Các Phương thức Quản trị, Báo cáo và Đánh giá Công việc Đem lại Hiệu quả.
  • Tái Cấu trúc lại Nhằm Hợp lý hóa Các Công việc, Tiết kiệm Chi phí Hoạt dộng, Nâng cao Hiệu quả SXKD của Công ty.
  • Xây dựng Tư tưởng: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị Cốt lõi của Quý Doanh nghiệp...
  • Xây dựng Quy chế, Quy định, Nội quy, Chính sách, Quy trình Tác nghiệp Để Công ty Làm việc Hiệu quả hơn.
  • Xây dựng Hệ thống Đánh giáChất lượng Toàn diện Công ty: (TQM, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S),...

  -----------------------------------------------------------

  HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC-TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

  -----------------------------------------------------------

  - Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

  1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       :  02 Tháng.

  2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  :  04 Tháng.

  3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      :  06 Tháng.

  - Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

  - Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19 Trong Thời gian: 03 tháng. 

  • Buổi sáng: 9h00 => 12h00.
  • Buổi chiều: 14h00 => 17h00.
  • Ngoài ra, Chúng tôi  có nhận Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp theo giờ.
  • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
  • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
  • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001/TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs, LƯƠNG 3P, KAIZEN-5S, VHDN: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

  Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: 02.866.812.534 - 0916.608.156 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

  • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Đào tạo.
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

  Học viện Online SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

  HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

X

Right Click

No right click