Chủ nhật, Tháng 6 04, 2023

hệ thống kpi doanh nghiệp

 • .: TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC & KPI:

  he thong bsc kpi

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Là Đơn vị Chuyên Tư vấn Xây dựng HỆ THỐNG BSC & KPI Cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXTM, TMDV). Đến nay đã Tư vấn Thành công cho hơn 200 Doanh nghiệp, Và Các Tập đoàn, Công ty Đa Quốc gia Tại Việt Nam Đã & Đang Ứng dụng Hiệu quả CÁC DỰ ÁN SET-UP BSC-KPI-3P Của Chúng tôi. 

  Ý nghĩa & Các Bước VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM - Chúng tôi Sẽ Triển khai Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Cho Các Doanh nghiệp SMEs (SXKD, TMDV,...) Xây dựng HỆ THỐNG BSC-KPIs-3P.

  Ý nghĩa Khi áp dụng Hệ thống BSC-KPIs-3P của Chúng tôi Gồm có:

  1. Công cụ Đánh giá hiệu quả công việc.
  2. Phương pháp Ghi nhận Năng lực của từng CB-CNV.
  3. Hệ thống giúp CB-CNV tự cải tiến công việc.
  4. Phương pháp để Doanh nghiệp tưởng thưởng cho CB-CNV.
  5. Phương pháp mang lại niềm vui cho CB-CNV khi làm việc tại Doanh nghiệp.

  Các Bước Thực hiện Công việc Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC-KPI-3P Gồm có:

  1. Xác định Mục tiêu Theo Chiến lược & Kế hoạch Kinh doanh

  • Hướng dẫn Xây dựng Mục tiêu Chiến lược Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
  • Cố vấn Các Mục tiêu cho HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Công ty.
  • Xem xét Cơ cấu Tổ chức Công ty & Hệ thống Chức năng - Nhiêm vụ của Các Phòng ban/Bộ phận.
  • Hướng dẫn Quản lý Cấp trung Xây dựng Mục tiêu cho Từng Phòng ban, Bộ phận của mình.
  • Hướng dẫn Cách thức Phân bổ Chỉ tiêu cho Từng Cá nhân, Cán bộ Quản lý Cấp trung

  <|> Đây là phần mở đầu làm cơ sở cho việc đo lường hiệu quả làm việc của Từng Cá nhân, Bộ phận Nghiệp vụ Và Toàn Công ty. Sau khi phần này được triển khai, Quý Doanh nghiệp sẽ có Hệ thống Mục tiêu hoàn chỉnh Theo Bộ Công cụ Quản trị Doanh nghiệp Thành công (USB- Smart Ceo 4.0), Vừa giúp thể hiện rõ Vai trò & Trách nhiệm của Từng Cá nhân, Bộ phận Nghiệp vụ Trong việc thực hiện Mục tiêu chung của Công ty.

  banner tai cau truc

  2. Xác định Tiêu chí Chủ yếu Dành Cho BSC-KPIs-3P Cá nhân:

  • Xây dựng Các Tiêu chí về Phẩm chất, Thái độ, Hành vi.
  • Xây dựng Thang điểm danh cho KPIs-3P Cá nhân.
  • Xây dựng & Đề xuất Tỷ lệ (Trọng số) Theo Nhóm Tiêu chí

  <|> Hoàn tất phần này, Công ty sẽ có Định hướng Đánh giá KPIs hằng tháng dành cho Đội ngũ CB-CNV, Qua đó Bộ phận Hành chính-Nhân Sự  Sẽ có Cơ sở để phối hợp với Các Trưởng Bộ phận Thực hiện công tác đánh giá sau này.

  3. Xây dựng Hệ thống Đánh giá BSC-KPIs-3P:

  • Xây dựng Bảng Đánh giá KPI-3P choCông ty.
  • Xây dựng Bảng Đánh giá KPI-3P choCác Bộ phận Chức năng.
  • Xây dựng Bảng Đánh giá KPI-3P choCá nhân, Cán bộ Quản lý hằng tháng.

  <|> Đây là phần quan trọng nhất, Xây dựng hệ thống đánh giá cho Từng Bộ phận Nghiệp vụ, Xác định cách thức đo lường, xác định chuẩn trọng số, Mục tiêu cho Cấp Công ty, Bộ phận, Cá nhân sau khi phần này được triển khai, Công ty sẽ có Hệ thống Đánh giá hoàn chỉnh, Có Các Form Biểu mẫu để thực hiện đánh giá.

  4. Huấn luyện Triển khai Thực hiện:

  • Huấn luyện Đội ngũ Quản lý & Nhân viên Tiềm năng Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
  • Huấn luyện Các cấp Quản lý Công ty thực hiện đánh giá Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.  
  • Huấn luyện Bộ phận Nhân sự Phối hợp Các Trưởng Bộ phận Đánh giá BSC-KPIs-3P cho Từng CB-CNV hằng tháng.

  <|> Phần này được triển khai trước, Trong/Sau Quá trình Tư vấn & Hỗ trợ Nhằm giúp cho Các Doanh nghiệp SMEs rõ Phương pháp Xây dựng, Đánh giá. Sau khi VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Sẽ Chuyển giao cho Quý Doanh nghiệp hoàn toàn phát triển mở rộng và kiểm soát quá trình vận hành hệ thống hiệu quả.

  5. Kết quả Đạt được Sau khi Chúng tôi Triển khai Hệ thống BSC-KPIs-3P:

  • Quý Công ty Sở hữu Phương pháp & Quản trị Dễ dàng Hệ thống BSC-KPIS-3P Để Sử dụng lâu dài.
  • Quý Công ty Sẽ có Phương pháp Xác lập Mục tiêu từ Công ty đến Toàn thể CB-CNV Trong Công ty.
  • Toàn thể CB-CNV Công ty sẽ Hiểu rõ & Đồng lòng Thực hiện Mục tiêu chungcủa Công ty.
  • Công ty Sẽ có Hệ thống Đánh giá Hiệu quả Công việc đến Từng Bộ phận Nghiệp vụ, Từng CB-CNV.
  • Tạo cho Công ty Tư duy mới & Ý thức trách nhiệmcao, Chủ động triển khai công việc.

  <|>Sau khi Triển khai Hệ thống BSC-KPI-3P Đến Các cấp Quản lý Bộ phận Nghiệp vụ Trong Doanh nghiệp Sẽ Thấy rõ Những Điều Cần Cải tiến, Những Vị trí cần Thay đổi Hoặc có Giải pháp Hỗ trợ Kịp thời Để Từng Cá nhân Phát triển Hoàn thiện Bản thân mình./.

  ----------------------------------------------------

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh ĐượcGIỚI THIỆU  Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấnTƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC - GỠ RỐI DOANH NGHIỆP - TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO NỘI BỘ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Như sau:

  Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

  • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19.
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

  Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

   

X

Right Click

No right click