Chủ nhật, Tháng 6 04, 2023

đánh giá năng lực

 • .: TƯ VẤN XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC:

  Xay Dung Khung Nang Luc SSC4.0

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM - Chúng tôi Chuyên nhận Tư vấn Cho Các Doanh nghiệp SMEs Tại Việt Nam Xây dựng KHUNG NĂNG NĂNG LỰC & ĐINH CHUẨN VỊ TRÍ/CHỨC DANHQuan trọng Của Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ,...Nhằm Xây dựng Hệ thống Lương 3P &Chiến lược Phát triển Nguồn Nhân lực. Quá trình Xây dựng KHUNG NĂNG LỰC Của VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM:  Được Triển khai Theo Các bước Cụ thể Như sau:

  banner he thong luong 3p

  Bước 1: Xác định Mục đích Đề án

  • Xác định rõ Mục đích Đề án Xây dựng Khung Năng lực.
  • Thống nhất với Lãnh đạo Công ty về Mục đích của Dự án.
  • Đề xuất Thành lập Ban Dự Án Năng lực của Công ty.
  • Xác định Phương pháp hợp tác thực hiện Đề án với Đơn vị Tư vấn (Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 Việt Nam).
  • Thống nhất Tiến độ Dự án.

  Phần này VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Chọn Mức độ sử dụng của Doanh nghiệp Nhằm Thiết kế Các Bảng biểu cho phù hợp với Mục đích Ứng dụng sau này.

  Bước 2: Chuẩn hóa Hệ thống Các Chức danh:

  • Xem xét Cơ cấu Tổ chức.
  • Xem xét Hệ thống Chức danh toàn Công ty.
  • Xem xét Hệ thống Chức danh cần xây dựng Khung Năng lực.
  • Xem xét Mô tả Công việc của Từng Chức danh.
  • Đề nghị Soạn lập Bổ sung Mô tả Công việc cho chuẩn và đồng nhất.

  Phần này VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Phân tích và xác định được năng lực nào là cần thiết và giúp người thực hiện công việc trở nên nỗ lực và tích cực hơn. Chuẩn bị cho quá trình xác định những năng lực cần có.

  Bước 3: Xây dựng Từ điển Năng lực:

  • Xây dựng Từ điển Năng lực Quản lý.
  • Xây dựng Từ điển Năng lực Chuyên môn.
  • Xây dựng Từ điển Năng lực Bổ trợ.
  • Xây dựng Từ điển Năng lực chung.
  • Xây dựng & Định nghĩa Chuẩn Năng lực.

  Phần này, VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM:  Xây dựng Từ điển vừa Mang tính Khoa học vừa Mang tính Ứng dụng cho riêng Doanh nghiệp.

  Bước 4: Xây dựng Khung Năng lực Cho từng Vị trí:

  • Sắp xếp Các Vị trí Theo Nhóm Quản lý, Không Quản lý.
  • Xác định Cấp độ Năng lực cho Từng Vị trí Chức danh.
  • Xác định Mức độ quan trọng của Từng Năng lực cho Từng Chức danh.
  • Xác định Điểm chuẩn Năng lực cho Từng Vị trí.
  • Đánh giá Thử nghiệm (Domo Test).

  Phần này, VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Triển khai Nhằm Xác định Mỗi Công việc trong Doanh nghiệp đều gắn với Một Năng lực Nhất định và Các Cấp độ Yêu cầu Tương ứng.

  Bước 5: Đánh giá Năng lực từng Cá nhân:

  • Xây dựng Phương pháp & Công cụ Đánh giá Năng lực (Bài Test, Phỏng vấn,...)
  • Triển khai Đánh giá Năng lực Cá nhân.
  • Cập nhật Số liệu lên Hệ thống Đánh giá Năng lực (File Work, Excel).
  • Hệ thống Đánh giá Năng lực Phân tích Năng lực để Chuẩn bị Báo cáo Kết quả cho Ban TGĐ Công ty.
  • Báo cáo Kết quả Đánh giá Năng lực Đối với Từng Cá nhân.

  Phần này, VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Sẽ cho thấy kết quả khoảng cách năng lực, Chênh lệch giữa Cấp độ yêu cầu và Cấp độ đạt được của Mỗi Cá nhân, Mỗi Tổ chức sau khi được đánh giá.

  Bước 6: Đề xuất Đào tạo & Chính sách Nhân sự Liên quan:

  • Đề xuất Chương trình Phát triển Nguồn Nhân lực.
  • Đề xuất Đội ngũ Kế thừa, Chương trình Thăng tiến, Lãnh đạo Tiềm năng.
  • Đề xuất Nhòm Các Chương trình Đào tạo Phù hợp cho Từng Nhóm CB-CNV.
  • Đề xuất Các Chính sách Nhân sự có liên quan.
  • Đề xuất Lương Năng lực.

  Phần này, VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Xây dựng Các Chương trình Phát triển Năng lực Cụ thể cho Mỗi CB-CNV trong Doanh nghiệp Để giúp Họ đạt được Cấp độ Năng lực Hiệu quả Cũng như Thực hiện Lộ trình Công danh đã đặt ra. Đồng thời khuyến khích, Thúc đẩy sự quan tâm của Các Nhà Quản lý & Bản thân Của Toàn thể Nhân viên./. 

  ----------------------------------------------------------

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh ĐượcGIỚI THIỆU  Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấnTƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC - GỠ RỐI DOANH NGHIỆP - TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO NỘI BỘ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Như sau:

  Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

  • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19.
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

  Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

   

X

Right Click

No right click