Thứ bảy, Tháng 9 25, 2021

chiến lược kinh doanh

 • .: TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM (AOP):

  Vào Những Tháng cuối năm, Hầu hết Các Tập đoàn, Công ty Đều dành Thời gian Cho việc LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH hằng năm (AOP-Annual Operating Plan) Cho Doanh nghiệp, Và Tập đoàn của mình, Đây là Công việc Quan trọng Nhằm Định hướng Mục tiêu, Chiến lược Thực hiện, Kế hoạch Hành động, Kế hoạch Ngân sách...Cho năm kinh doanh tiếp theo.

  HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Là Học viện đã tư vấn cho hơn 300 Doanh nghiệp Lớn, Nhỏ tại Việt Nam Hoàn thiện AOP trong Những năm qua. Chúng tôi Cử Chuyên gia Tư vấn cùng ngồi làm việc với Ban Lãnh Đạo Công ty và Từng Trưởng Phòng ban, Bộ phận Chức năng, Nhằm Hoạch định Kế hoạch Khả thi, Thực tế Dựa trên Năng lực & Nguồn lực hiện có của Doanh nghiệp. 

  Những Sai lầm Thường gặp ở Các Doanh nghiệp Việt Nam Hiện nay:

  • Không có Mục tiêu Hoạt động Rõ ràng Cho Doanh nghiệp, Từng Phòng ban, Bộ phận, Và Từng CB-CNV.
  • Không có Chiến lược Cụ thể Cho Từng Năm Kinh doanh.
  • Không có Kế hoạch Hành động Cụ thể Cho Từng Phòng ban, Bộ phận.
  • Không có Kế hoạch Ngân sách & Kiểm soát Ngân sách.
  • Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng Làm việc Rời rạc Không Phối hợp tốt Vì Mục tiêu chung.
  • Sếp Không có Chương trình Kiểm soát Để Đưa ra Những Quyết định Kịp thời.
  • Không Đánh giá Được Hiệu quả Làm việc Của Từng Phòng ban, Bộ phận, Và Từng CB-CNV.

  Ý nghĩa Của Việc Thực hiện Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP): 

  • Đảm bảo Tất cả Các Phòng ban, Bộ phận Thuộc Công ty Thực hiện Được AOP hàng năm.
  • Đảm bảo Công ty có Hệ thống AOP Để Sử dựng lâu dài.
  • Nhằm giúp Trưởng Phòng ban, Bộ phận Điều hành tốt Công việc bằng kế hoạch.
  • Nhằm giúp Công ty Kiểm soát Hiệu quả Hoạt động Của Từng Phòng ban, Bộ phận.

  Nội dung Tư vấn Của Học viện Online Street Smart Ceo 4.0 - Chúng tôi Gồm có:

  1. Khảo sát Hiện trạng Về Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP):

  • Phỏng vấn Chủ tịch HD(TV/HĐQT Công ty.
  • Phỏng vấn Ban Điều Hành Công ty.

  2. Huấn luyện Về Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP) Cho Công ty Các Phòng ban/Bộ phận Nghiệp vụ:

  3. Xây dựng Mục tiêu Năm Cho Công ty Và Các Phòng ban/Bộ phận Nghiệp vụ:

  • Xây dựng Quy trình Lập Kế hoạch Cho Công ty Và Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ.
  • Cùng Ban Giám Đốc Công ty Xây dựng Mục tiêu Công ty.
  • Cùng Triển khai Mục tiêu của Công ty Cho Từng Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ.
  • Cùng Tham gia Các Buổi Trình bày Mục tiêu của Các Phòng ban, Bộ phận Cho Ban Giám đốc/TGĐ Công ty.

  4. Hướng dẫn Chi tiết Cho Cấp Quản lý Lập Mục tiêu Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P:

  • Hướng dẫn Các Phòng ban, Bộ phận Phối hợp Trong việc Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP).
  • Hướng dẫn Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ Xây dựng Mục tiêu Theo Hệ thống BSC-KPIs-3P.
  • Kỹ năng Sử dụng Form Biểu mẫu Do HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Cung cấp Miễn phí cho Các Học viên, Doanh nghiệp SMEs.
  • Hướng dẫn Cách thức Xây dựng Số liệu & Báo cáo Số liệu.

  5. Hướng dẫn Chi tiết Cho cấp Quản lý Lập OGSM: (Objective-Goals-Strategies-Measurements)

  • Hướng dẫn Xây dựng Mục tiêu Cho Từng Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ Từ Mục tiêu Công ty.
  • Xây dựng Các Giải pháp Thực hiện Mục tiêu.
  • Xây dựng Cách thức Đo lường Các Mục tiêu Trong Kinh doanh.

  mo hinh ogsm

  6. Hướng dẫn Chi tiết Cho cấp Quản lý Xây dựng Kế hoạch Hành động:

  7. Hướng dẫn Chi tiết Cho Cấp Quản lý Xây dựng Kế hoạch Ngân sách:

  8. Tổ chức Trình bày Kế hoach Kinh doanh Năm (AOP) Trước Ban Giám đốc/TGĐ Công ty:

  • Huấn luyện Các Trình bày AOP Cho Từng Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ.
  • Tổ chức Cho Các Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ Trình bày Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP) Cho Ban Giám Đốc/TGĐ Công ty.

  9. Huấn luyện Ban Kiểm Soát Đánh giá Hiệu quả Kế hoạch Kinh doanh Năm (AOP):

  • Xây dựng Quy chế Kiểm soát Định kỳ & Đột xuất.
  • Huấn luyện Ban Kiểm soát Về Kiểm soát Hiệu quả.

  ke hoach kinh doanh aop

  ----------------------------------------------------------

  HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC-TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

  -----------------------------------------------------------

  - Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

  1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       :  02 Tháng.

  2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  :  04 Tháng.

  3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      :  06 Tháng.

  - Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

  - Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19 Trong Thời gian: 03 tháng. 

  • Buổi sáng: 9h00 => 12h00.
  • Buổi chiều: 14h00 => 17h00.
  • Ngoài ra, Chúng tôi  có nhận Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp theo giờ.
  • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
  • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
  • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001/TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs, LƯƠNG 3P, KAIZEN-5S, VHDN: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

  Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: 02.866.812.534 - 0916.608.156 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

  • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Đào tạo.
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

  Học viện Online SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

  HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

X

Right Click

No right click