Chủ nhật, Tháng 6 04, 2023

Building Management System

 • .: TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BMS:

  He thong Quan ly Toa nha BMS SSC4.0

  HỆ THỐNG QUẢN LÝ BMS LÀ GÌ(Intelligent Building Management System) Hệ thống Quản lý Toà nhà Thông minh, Hệ thống Đồng bộ Cho phép Điều khiển & Quản lý Mọi Hệ thống Kỹ thuật Trong Toà nhà, Cao ốc VP, Chung cư Cao cấp Như: Hệ thống Điện, Hệ thống Cung cấp Nước Sinh hoạt, Điều hoà Thông gió, Cảnh báo Môi trường, An ninh, Báo cháy - Chữa cháy v.v…, Đảm bảo Cho việc Vận hành Các Thiết bị Trong Tòa nhà, Cao ốc VP, Chung cư Cao cấp Được Chính xác, Kịp thời, Hiệu quả, Tiết kiệm Năng lượng & Tiết kiệm Chi phí Vận hành.

  Ngoài ra, HỆ THỐNG QUẢN LÝ BMS: Còn là Hệ thống Đồng bộ Mang tính Thời gian Thực, Trực tuyến, Đa Phương tiện, Nhiều Người dùng, Hệ thống Vi xử lý Bao gồm: Các Bộ Vi Xử lý Trung tâm Với Tất cả Các Phần mềm & Phần cứng Máy tính, Các Thiết bị Vào-Ra, Các Bộ Vi xử lý Khu vực, Các Bộ Cảm biến & Điều khiển qua Các Ma trận Điểm.

  Những Lý do Doanh nghiệp Bạn Cần Phải có Hệ thống Quản lý BMS Chuyên nghiệp:

  1. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA CÓ CƠ CẤU TỔ CHỨC & TÒA NHÀ CHƯA HOÀN CHỈNH.
  2. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA CÓ BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC RÕ RÀNG.
  3. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA CÓ HỆ THỐNG MỤC TIÊU CỤ THỂ.
  4. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY CHẾ QUẢN LÝ TÒA NHÀ.
  5. NHỮNG GÌ BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP/CHỦ ĐẦU TƯ MONG MUỐN CHƯA ĐƯỢC VIẾT THÀNH QUY CHẾ, NÔI QUY, CHÍNH SÁCH.
  6. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN THIẾU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ & GIÁM SÁT CÔNG VIỆC CỦA CÁC PHÒNG BAN.
  7. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN PHỐI HỢP CÔNG VIỆC GIỮA CÁC BỘ PHẬN BẢO AN, CÁC TỔ NGHIỆP VỤ TRONG TÒA NHÀ, CAO ỐC VP, CHUNG CƯ CAO CẤP CHƯA TỐT.
  8. BẠN CHO RẰNG TÍNH CHỦ ĐỘNG & TRÁCH NHIỆM CỦA BQL TÒA NHÀ, CAO ỐC VP, CHUNG CƯ CHƯA CAO.
  9. ĐỘI NGŨ CB-CNV TRONG BQL TÒA NHÀ, CAO ỐC VP, CHUNG CƯ CỦA DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA ĐƯỢC ĐÀO TẠO CÁC KỸ NĂNG MỀM VỀ: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH & XỬ LÝ CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY.
  10. DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CHƯA ĐƯỢC XÂY DỰNG HỆ THỐNG VHDN & NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ.

  Như vậy Là đã Đến lúc Các Bạn cần XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝBMS Hoàn chỉnh Để Quản lý & Vận hành Tòa nhà, Cao ốc Văn phòng cho Doanh nghiệp Theo Công nghệ Smart Ceo 4.0.

  Hệ thống Quản lý BMS Do VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM  Xây dựng Sẽ được Thực hiện Như thế nào?

  Hệ thống Quản lý được VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM:Tư vấn Xây dựng Cho Các Doanh nghiệp tại Việt Nam Bao gồm Tất cả Các Chính sách, Quy định, Quy trình Để Vận hành Doanh nghiệp Một cách Bài bản, Và Hiệu quả. Phương pháp này được sử dụng cho Tất cả Các Doanh nghiệp Không Phân biệt Quy mô, Lĩnh vực Kinh doanh. Hệ thống này được Xây dựng Như sau:

  1. Phân tích Mục tiêu và Định hướng của Lãnh đạo Doanh nghiệp:

  • Phân tích Định hướng & Mục tiêu của Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp.
  • Phân tích Chức năng Nhiệm vụ của Các Phòng ban, Bộ phận Chức năng.
  • Phân tích Hệ thống Công việc cho Toàn thể CB-CNV ở Các Phòng ban, Bộ phận.

  2. Phỏng vấn Quản lý Phòng ban/Bộ phận:

  • Phỏng vấn Chức năng & Tuyến Công việc.
  • Phỏng vấn Mối Quan hệ Công việc Theo Chức năng.
  • Phỏng vấn Công việc Hiện tại của CB-CNV ở Các Phòng ban Nghiệp vụ Trong Doanh nghiệp.

  3. Xây dựng Hệ thống Quản lý BMS:

  • Xây dựng Chính sách Quản lý & Kiểm soát Nội bộ.
  • Xây dựng Các Quy chế, Quy định, Nội quy, Quy trình Làm việc Trong Quản lý & Điều hành Doanh nghiệp.
  • Xây dựng Quy trình Hướng dẫn Công việc Cho Toàn thể CB-CNV Trong Doanh nghiệp.

  banner he thong luong 3p

  Hệ thống Quản lý BMS Giúp gì Cho Các Doanh nghiệp?

  • Hệ thống Quản lý BMS: Giúp Cấp Quản lý Giải quyết Công việc Nhanh gọn, Tiết kiệm Thời gian Đạt được Mục tiêu đề ra.
  • Hệ thống Quản lý BMS: Giúp Quản lý & CB-CNV Trong Doanh nghiệp Làm việc có Hệ thống, Theo Quy trình, Chủ động hơn trong Công việc.
  • Hệ thống Quản lý BMS: Giúp Đội ngũ CB-CNV Phối hợp Nhịp nhàng hơn Trong Công việc Hằng ngày.
  • Hệ thống Quản lý BMS: Được Áp dụng Sẽ không Còn cảnh "Cầm tay Chỉ việc" Xảy ra Trong Doanh nghiệp nữa.
  • Hệ thống Quản lý BMS: Được Áp dụng Sẽ Không Còn bị Chồng chéo Trách nhiệm Trong Công việc.

  ------------------------------------------------------------------

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM: Hân hạnh ĐượcGIỚI THIỆU  Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấnTƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC - GỠ RỐI DOANH NGHIỆP - TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO NỘI BỘ - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Như sau:

  Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin. Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi Để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: (028) 6681.2534 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

  • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Dự án Tái tạo Doanh nghiệp - Hậu Covid-19.
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

  Viện Đào tạo Quản lý SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

  VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ SSC4.0 VIỆT NAM.

   

X

Right Click

No right click