Thứ bảy, Tháng 9 25, 2021

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ Xây dựng Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp (Smart Ceo 4.0) Theo Tiêu chuẩn Quốc tế: (ISO-9001: 2015-TQM, Hệ Thống Đánh giá Năng lực CB-CNV qua Thẻ điểm Đo lường & Đánh giá Hiệu quả Công việc qua BSC & KPIs, Phương pháp Trả Lương 3P, Áp dụng Tiêu chuẩn Thực hành Tốt ATLĐ - VSMT - Cải tiến Chất lượng qua Kaizen & 5S Tại Công ty, Nhà máy),... Ngoài ra, Học viện Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Cơ Cấu Tổ chức Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Bán hàng, Marketing/Pr, Về VHDN & Quy tắc Ứng xử trong Doanh nghiệp, Tìm ra Hướng Khắc phục Giúp cho Các Doanh nghiệp SMEs Ổn định - Bền vững & Phát triển Kinh doanh Tốt hơn.

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Quản lý & Điều hành, Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ (SMEs), Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Trade/Marketing/Sales, Set-Up Hệ thống Bán hàng theo B2B, B2C, H2H,...Tư vấn Xây dựng Hệ thống VHDN & Bộ Quy tắc Ứng xử Trong Doanh nghiệp Với Khách hàng/Đối Tác,...Ngoài ra Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Ban Lãnh đạo Các Doanh nghiệp SMEs Tìm ra Hướng Khắc phục, Gỡ rối Giúp cho Doanh nghiệp Phát triển Kinh doanh Tốt hơn Theo Mô hình: "TINH GỌN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - TẦM VÓC". 

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0

"ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CÙNG PHÁT TRIỂN"

 .: TÁI CẤU TRÚC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

tv van hoa dn

Có rất nhiều khái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, Nhưng tựu chung, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP có thể được định nghĩa là “Tập hợp những giá trị và chuẩn mực về Niềm tin, Hành vi, Cách nhận thức & Phương pháp Tư duy được Mọi người trong Công ty cùng Công nhận, Suy nghĩ & Hành động như Một Thói quen.” VĂN HÓA DOANH NGHIỆP giống như tính cách và đời sống tinh thần của con người, Ảnh hưởng đến lối sống, Hành vi của người đó. Xây dựng VĂN HÓA DOANH NGHIỆP quyết định sự thành bại và tồn tại lâu dài của Mỗi Doanh nghiệp.

Xem tiếp...

goi-tai-cau-truc-nhan-su-lao-dong

Các Vấn đề Tư vấn Tái cấu trúc Hệ thống Hành chánh & Nhân sự Gồm có:

  • Tái cấu trúc - Tái Cơ cấu Tổ chức Bộ máy Quản lý Nhân sự.
  • Xây dựng Kế hoạch Tuyển dụng & Đào tạo Nhân sự.
  • Xây dựng Kế hoạch Định biên Nhân sự & Phát triển Nguồn Nhân lực cho Doanh nghiệp.

Xem chi tiết

goi-tai-cau-truc-nguon-tai-chinh

Các Vấn đề Của việc Tái Cấu Trúc Hệ thống Tài Chính & Kế toán Gồm có:

  • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Chính sách Quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế Trong Doanh nghiệp.
  • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu Hệ thống Quản trị Kế toán Công nghệ 4.0.
  • Tái Cấu trúc - Tái Cơ cấu lại Nguồn vốn -  Công nợ của Doanh nghiệp.

 

Xem tiếp...

Đào tạo theo chuyên ngành kinh doanh

goi-tai-cau-truc-san-pham-va-dich-vu

Các Vấn đề Tư vấn Tái Cấu trúc Hệ thống Sản phẩm & Dịch vụ bao gồm:

Xem tiếp...

X

Right Click

No right click