Thứ bảy, Tháng 9 25, 2021

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ Xây dựng Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp (Smart Ceo 4.0) Theo Tiêu chuẩn Quốc tế: (ISO-9001: 2015-TQM, Hệ Thống Đánh giá Năng lực CB-CNV qua Thẻ điểm Đo lường & Đánh giá Hiệu quả Công việc qua BSC & KPIs, Phương pháp Trả Lương 3P, Áp dụng Tiêu chuẩn Thực hành Tốt ATLĐ - VSMT - Cải tiến Chất lượng qua Kaizen & 5S Tại Công ty, Nhà máy),... Ngoài ra, Học viện Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Cơ Cấu Tổ chức Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Bán hàng, Marketing/Pr, Về VHDN & Quy tắc Ứng xử trong Doanh nghiệp, Tìm ra Hướng Khắc phục Giúp cho Các Doanh nghiệp SMEs Ổn định - Bền vững & Phát triển Kinh doanh Tốt hơn.

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Quản lý & Điều hành, Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ (SMEs), Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Trade/Marketing/Sales, Set-Up Hệ thống Bán hàng theo B2B, B2C, H2H,...Tư vấn Xây dựng Hệ thống VHDN & Bộ Quy tắc Ứng xử Trong Doanh nghiệp Với Khách hàng/Đối Tác,...Ngoài ra Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Ban Lãnh đạo Các Doanh nghiệp SMEs Tìm ra Hướng Khắc phục, Gỡ rối Giúp cho Doanh nghiệp Phát triển Kinh doanh Tốt hơn Theo Mô hình: "TINH GỌN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - TẦM VÓC". 

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0

"ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CÙNG PHÁT TRIỂN"

Đang Cập nhật

Tái cấu trúc doanh nghiệp

{fastsocialshare}

.: TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP:

Tái Cấu trúc Doanh nghiệp là gì?: TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP (Restructuring) Là quá trình TỔ CHỨC & SẮP XẾP LẠI TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP dựa trên nền tảng là Cấu trúc cũ của Doanh nghiệp. Việc Tái cấu trúc này nhằm mục đích là để khắc phục những yếu kém nội tại của Doanh nghiệp. Đồng thời, Việc làm này cũng giúp đưa ra những hướng đi để Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Thông thường, TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP  Sẽ được thực hiện một cách toàn diện trên mọi khía cạnh từ Cơ cấu Tổ chức, Nguồn nhân lực, Cơ chế Quản lý, Vận hành… Tuy nhiên, Cũng tùy vào tình hình hiện tại của Doanh nghiệp mà Kế hoạch TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP có thể lựa chọn cải tổ toàn diện hay chỉ ở một lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn, Với Một Doanh nghiệp đang trì trệ ở BỘ PHẬN SẢN XUẤT, KINH DOANH, BÁN HÀNG, Còn Các Bộ phận khác vẫn hoạt động tốt Thì Doanh nghiệp sẽ xem xét chỉ TÁI CẤU TRÚC tại BỘ PHẬN SẢN XUẤT, KINH DOANH, BÁN HÀNG.

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP khác với TÁI LẬP DOANH NGHIỆP. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Nhưng nhiều Người lại Dễ nhầm lẫn dẫn đến Những đường Hướng Sai lầm cho Doanh nghiệp của mình .

Muốn Đưa ra Đường hướng Đúng đắn nhất Thì Những Người Đứng đầu Doanh nghiệp Phải hiểu đúng Khái niệm: Tái cấu trúc Doanh nghiệp là gì? Tái lập Doanh nghiệp là gì?

Hiểu một cách đơn giản thì TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP chính là quá trình cải thiện các vấn đề nội tại của doanh nghiệp dựa trên nền tảng sẵn có. Còn TÁI LẬP DOANH NGHIỆP thì rộng hơn với việc Thiết lập, Cải tổ, Xây dựng dựa trên một nền tảng hoàn toàn mới.

Khi nào Doanh nghiệp Cần phải Tái cấu trúc Doanh nghiệp?

Khi hiểu được khái niệm TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP Là gì thì Chúng ta cần phải biết thêm khi nào cần phải tái cấu trúc? TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP sẽ được thực hiện khi doanh nghiệp đang gặp các vấn đề khiến cho tình hình hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Vấn đề hoạt động Không hiệu quả, Trì trệ có thể là do Cơ cấu sai, Chiến lược Không hợp lý, Quản lý không hiệu quả, Không có sự phối hợp giữa Các Bộ phận, Nguồn Nhân lực yếu kém. Khi đứng trước các vấn đề này thì việc TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP là một việc làm bức thiết.

Ngoài ra, Theo Các Chuyên gia thì một cách dễ dàng nhất để nhận biết thời điểm để TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP là dựa vào 4 Nhóm dấu hiệu sau:

1. Dấu hiệu Thuộc Nhóm Bề mặt: Đây là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất bao gồm doanh số giảm, mất lợi thế cạnh tranh, thị phần bị thu hẹp, tài sản bị thất thoát, hoạt động cầm chừng, trì trệ… Đây là những dấu hiệu rõ rệt nhất báo hiệu Doanh nghiệp cần phải tái cấu trúc.

2. Dấu hiệu Thuộc Nhóm Cận mặt: Những dấu hiệu thuộc Nhóm cận mặt bao gồm Chính sách Kinh doanh không tốt, Không có sự phối hợp đồng bộ giữa Các Bộ phận, Chất lượng Sản phẩm giảm sút, Khách hàng phản ánh, Khiếu nại nhiều, Hoạt động Tiếp thị Không hiệu quả… Khi thấy những biểu hiện này thì cũng là một tín hiệu cho Đội ngũ Lãnh đạo Doanh nghiệp cần phải quyết định Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

3. Dấu hiệu Thuộc Nhóm giữa: Tái cấu trúc Doanh nghiệp để sắp xếp, Tổ chức lại nguồn nhân lực Những dấu hiệu thuộc Nhóm này thường ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp như nguồn nhân lực làm việc không hiệu quả, Không có Kế hoạch, Mục tiêu làm việc rõ ràng, Chồng chéo chức năng giữa Các Bộ phận…Những dấu hiệu này mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng nếu duy trì không có sự cải thiện thì sẽ khiến cho Doanh nghiệp không thể phát triển. Vì vậy, Doanh nghiệp cần xem xét lại và thực hiện Tái cấu trúc để thay đổi.

4. Dấu hiệu Thuộc Nhóm Lớp sâu: Đây là những dấu hiệu khó nhận biết vì thuộc về những vấn đề thượng tầng bao gồm Chiến lược Kinh doanh, Triết lý Kinh doanh, Xây dựng Tầm nhìn, Giá trị Cốt lõi, Mục tiêu dài hạn... Nếu Doanh nghiệp không đi sâu Xây dựng Giá trị cốt lõi từ bên trong, Mục tiêu dài hạn mà chỉ chăm chăm vào những mục tiêu ngắn hạn thì sẽ không thể phát triển vững mạnh và lâu bền. Vì vậy, Doanh nghiệp cần phải đánh giá lại để Tái cấu trúc Doanh nghiệp cho phù hợp.

Những Lỗi thường Gặp ở Các Doanh nghiệp Trước khi Tái Cấu trúc:

Nhu cầu Tái Cơ cấu Doanh nghiệp Trở nên cấp bách khi thực trạng của Các Quá trình Hoạt động đang gặp nhiều vấn đề trong Hệ thống, Hoạt động khiến tổ chức hoạt động không hiệu quả, Thậm chí trì trệ, Đứng trước nguy cơ tan rã, Phá sản. Nhiều nguyên do là do vấn đề cơ cấu sai, Không hợp lý, Kém hiệu quả. Chính vì vậy, Việc Tái cơ cấu được đặt ra, Thậm chí là cấp bách nhất.

 1. Đội ngũ CB-CNV, Cán bộ Quản lý Chủ chốt của Doanh nghiệp làm việc không hiệu quả.
 2. Đội ngũ CB-CNV Làm việc Trì trệ, thiếu Trách nhiệm.
 3. Chi phí Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp tăng cao.
 4. Nguồn Nhân lực Phân bổ cho Từng Phòng ban/Bộ phận không đủ.
 5. Năng lực Đội ngũ CB-CNV Chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
 6. Các bộ Quản lý Chủ chốt Hoặc Phòng ban Nghiệp vụ Làm việc Không đúng Chức năng.
 7. Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp Nặng nề Không Phát huy Hiệu quả.
 8. Chưa có kế hoạch - Chiến lược Kinh doanh (AOP) chưa phù hợp.
 9. Đội ngũ CB-CNV, Cán bộ Quản lý Chủ chốt Không đủ Năng lực.

Tái cấu trúc Doanh nghiệp là quá trình Tổ chức, Sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhằm tạo ra "Trạng thái" Tốt hơn cho Doanh nghiệp để thực hiện Những Mục tiêu Đề ra, Bằng cách:

banner tai cau truc

Những Hiệu quả Đạt được Sau khi Tái Cấu trúc:

 • Thay đổi Tư duy Từ Các Cấp Lãnh đạo Đến Nhân viên Theo Hướng Chuyên nghiệp và Hiệu quả.
 • Xác định lại Chiến lược Công ty và Chiến lược Từng Chức năng (Nhân sự, Tài chính, Kế toán, SX-KD, Tiếp thị, Truyền thông),...
 • Cải cách Công tác Quản lý, Xây dựng Cơ cấu Tổ chức Chuẩn và Phù hợp.
 • Xác định Rõ Chức năng, Nhiệm vụ, Trách nhiệm Từng Phòng ban, Bộ phận Đến Nhân viên.
 • Bố trí lại Nguồn Nhân sự, Đưa ra Các Phương thức Quản trị, Báo cáo và Đánh giá Công việc Đem lại Hiệu quả.
 • Tái Cấu trúc lại Nhằm Hợp lý hóa Các Công việc, Tiết kiệm Chi phí Hoạt dộng, Nâng cao Hiệu quả SXKD của Công ty.
 • Xây dựng Tư tưởng: Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị Cốt lõi của Quý Doanh nghiệp...
 • Xây dựng Quy chế, Quy định, Nội quy, Chính sách, Quy trình Tác nghiệp Để Công ty Làm việc Hiệu quả hơn.
 • Xây dựng Hệ thống Đánh giá Chất lượng Toàn diện Công ty: (TQM, BSC-KPI-3P, KAIZEN-5S),...

-----------------------------------------------------------

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC-TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

-----------------------------------------------------------

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       :  02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  :  04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      :  06 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19 Trong Thời gian: 03 tháng. 

 • Buổi sáng: 9h00 => 12h00.
 • Buổi chiều: 14h00 => 17h00.
 • Ngoài ra, Chúng tôi  có nhận Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001/TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs, LƯƠNG 3P, KAIZEN-5S, VHDN: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: 02.866.812.534 - 0916.608.156 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Đào tạo.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Học viện Online SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

Tư vấn xây dựng hệ thống BSC-KPI

{fastsocialshare}

.: TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC & KPI:

he thong bsc kpi

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Là Đơn vị chuyên tư vấn xây dựng HỆ THỐNG BSC & KPI cho Các Doanh nghiệp (SXTM, TMDV) Tại Việt Nam. Đến nay đã tư vấn thành công cho hơn 300 Doanh nghiệp tại Việt Nam Ứng dụng hiệu quả Dự án BSC & KPI. Ý nghĩa & Các Bước HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Sẽ Triển khai Tư vấn HỆ THỐNG BSC & KPI Quý Doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Ý nghĩa Khi áp dụng Hệ thống BSC & KPI của Chúng tôi gồm có:

 1. Công cụ Đánh giá hiệu quả công việc.
 2. Phương pháp Ghi nhận Năng lực của từng CB-CNV.
 3. Hệ thống giúp CB-CNV tự cải tiến công việc.
 4. Phương pháp để Doanh nghiệp tưởng thưởng cho CB-CNV.
 5. Phương pháp mang lại niềm vui cho CB-CNV khi làm việc tại Doanh nghiệp.

Các Bước Thực hiện Tư vấn:

1. Xác định Mục tiêu Theo Chiến lược & Kế hoạch Kinh doanh

 • Hướng dẫn Xây dựng Mục tiêu Chiến lược Theo BSC (Balanced Scorecard).
 • Cố vấn Các Mục tiêu cho HĐQT và Ban TGĐ Công ty.
 • Xem xét Cơ cấu Tổ chức Công ty & Hệ thống Chức năng.
 • Hướng dẫn Quản lý Cấp trung Xây dựng Mục tiêu cho Từng Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ.
 • Hướng dẫn Cách thức Phân bổ Chỉ tiêu cho Cá nhân từng Cán bộ Quản lý Chủ chốt.

<|> Đây là phần mở đầu làm cơ sở cho việc đo lường hiệu quả làm việc của Từng Cá nhân, Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ  và toàn Công ty. Sau khi phần này được triển khai, Quý Doanh nghiệp sẽ có Hệ thống Mục tiêu hoàn chỉnh theo Bộ Công cụ Quản trị Doanh nghiệp Thành công (USB Smart Ceo 4.0), Vừa giúp thể hiện rõ Vai trò & Trách nhiệm của Từng Cá nhân, Phòng ban Nghiệp vụ Trong việc thực hiện Mục tiêu chung của Công ty.

banner tai cau truc

2. Xác định Tiêu chí Chủ yếu Dành Cho BSC & KPIs Cá nhân:

 • Xây dựng Các Tiêu chí về Phẩm chất, Thái độ, Hành vi.
 • Xây dựng Thang điểm danh cho KPIs Cá nhân.
 • Xây dựng & Đề xuất Tỷ lệ (Trọng số) Theo Nhóm Tiêu chí

<|> Hoàn tất phần này, Công ty sẽ có Định hướng Đánh giá KPIs hằng tháng dành cho Đội ngũ CB-CNV, Qua đó Phòng Hành chánh-Nhân Sự  Sẽ có Cơ sở để phối hợp với Các Trưởng Phòng ban thực hiện công tác đánh giá sau này.

3. Xây dựng Hệ thống Đánh giá BSC & KPI:

 • Xây dựng Bảng Đánh giá KPI cho Công ty.
 • Xây dựng Bảng Đánh giá KPI cho Các Phòng ban.
 • Xây dựng Bảng Đánh giá KPI cho Cá nhân, Cán bộ Quản lý hằng tháng.

<|> Đây là phần quan trọng nhất, Xây dựng hệ thống đánh giá cho Từng Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ. Xác định cách thức đo lường, xác định chuẩn trọng số, Mục tiêu cho cấp Công ty, Phòng ban, Bộ phận & Nhân viên. Sau khi phần này được triển khai, Công ty sẽ có Hệ thống Đánh giá hoàn chỉnh, Có Các Form Biểu mẫu để thực hiện đánh giá.

4. Huấn luyện Triển khai Thực hiện:

 • Huấn luyện Đội ngũ Quản lý & Nhân viên Tiềm năng Theo Hệ thống BSC & KPI.
 • Huấn luyện Các cấp Quản lý Công ty thực hiện đánh giá Theo Hệ thống BSC & KPI. 
 • Huấn luyện Phòng Nhân sự Phối hợp Các Trưởng Phòng ban Đánh giá BSC & KPI cho Từng CB-CNV hằng tháng.

<|> Phần này được triển khai trước, Trong và sau quá trình tư vấn nhằm giúp cho Doanh nghiệp rõ Phương pháp Xây dựng, Đánh giá. Sau khi HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Sẽ Chuyển giao cho Quý Doanh nghiệp hoàn toàn phát triển mở rộng và kiểm soát quá trình vận hành hệ thống hiệu quả.

5. Kết quả Đạt được Sau khi Chúng tôi Triển khai Hệ thống BSC & KPI:

 • Quý Công ty Sở hữu Phương pháp & Quản trị Dễ dàng Hệ thống BSC & KPI để sử dụng lâu dài.
 • Quý Công ty Sẽ có Phương pháp Xác lập Mục tiêu từ Công ty đến Nhân viên.
 • Toàn thể CB-CNV Công ty sẽ Hiểu rõ & Đồng lòng Thực hiện Mục tiêu chung của Công ty.
 • Công ty Sẽ có Hệ thống Đánh giá Hiệu quả Công việc đến Từng Phòng ban, Bộ phận & Từng Nhân viên.
 • Tạo cho Công ty Tư duy mới & Ý thức trách nhiệm cao, Chủ động triển khai công việc.

<|> Sau khi triển khai Hệ thống Các cấp Quản lý Phòng ban, Bộ phậm Nghiệp vụ trong Doanh nghiệp Sẽ thấy rõ những điều cần cải tiến, Những Vị trí cần Thay đổi Hoặc có Giải pháp Hỗ trợ Kịp thời để Từng Cá nhân Phát triển Hoàn thiện Bản thân mình./.

---------------------------------------------

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC-TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

-----------------------------------------------------------

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       :  02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  :  04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      :  06 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19 Trong Thời gian: 03 tháng. 

 • Buổi sáng: 9h00 => 12h00.
 • Buổi chiều: 14h00 => 17h00.
 • Ngoài ra, Chúng tôi  có nhận Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001/TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs, LƯƠNG 3P, KAIZEN-5S, VHDN: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: 02.866.812.534 - 0916.608.156 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Đào tạo.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Học viện Online SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P

{fastsocialshare}

.: TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P:

he thong luong 3p

HỆ THỐNG LƯƠNG 3P LÀ GÌ? Là Hệ thống Lương được xây dựng nhằm Trả lương Xứng Đáng, Công Bằng, Khuyến Khích cho Mỗi Thành viên trong Công ty phát huy hết tài năng của mình đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Lương 3P được HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Tư vấn xây dựng Theo Hệ thống Quốc tế (BSC-KPI-3P Nhật Bản) Và được Áp dụng Chuẩn mực Tại Việt Nam.

 • P1 - Position - Lương theo Vị trí.
 • P2 - Person - Lương theo Năng lực.
 • P3 - Performance - Lương theo Hiệu quả công việc.
 • Xây dựng Hệ thống Khung, Bậc lương.
 • Chuyển đổi Hệ thống Lương cũ sang Hệ thống Lương 3P.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Là Đơn vị Tư vấn Xây dựng Hệ thống Lương 3P cho Nhiều Doanh nghiệp Việt Nam & Được nhiều Doanh nghiệp áp dụng hoàn chỉnh. Bộ Tài liệu Quản trị Doanh nghiệp Thành công (Công cụ Smart Ceo 4.0) Giúp Quý Lãnh đạo Doanh nghiệp Xây dựng Hệ thống Lương 3P Theo Các Bước sau đây:

banner he thong luong 3p

Phần 1: Xây dựng Lương Theo Vị trí - P1

 • Xem xét & Tư vấn Cơ cấu Tổ chức của Công ty.
 • Hệ thống Chức danh của Cán bộ Quản lý Chủ chốt trong Công ty.
 • Phân tích Hệ thống Mô tả Công việc cho Từng Chức danh.
 • Xây dựng Hệ thống Tiêu chí Theo Vị trí Công việc.
 • Chấm chuẩn Vị trí Chức danh.

Phần 2: Xây dựng Hệ thống Lương theo Năng lực - P2

 • Xây dựng Năng lực chung, Năng lực Cốt lõi, Năng lực Quản lý, Năng lực Chuyên môn.
 • Xây dựng Khung Năng lực, Điểm chuẩn Năng lưc.
 • Xây dựng Điểm Đánh giá Năng lực CB-CNV.
 • Đánh giá Năng lực của Tất cả Cán bộ Quản lý, Nhân viên toàn Công ty.
 • Áp dụng Hệ thống Đánh giá Năng lực BSC & KPIs.

Phần 3: Xây dựng Hệ thống Lương theo Hiệu quả Công việc - P3

 • Xây dựng Mục tiêu Chiến lược Công ty, Phòng ban, Bộ phận Nghiệp vụ.
 • Xây dựng Mục tiêu cho Nhân viên.
 • Thiết lập Thẻ điểm BSC & KPIs Cá nhân.
 • Xây dựng Lương (Thưởng) Hiệu quả Theo Công việc Hằng Tháng /Quý/Năm.

Phần 4: Xây dựng Hệ thống Khung, Bậc lương

 • Thiết kế Hệ thống Khung, Bậc Lương toàn Công ty.
 • Xây dựng Quy chế lương mới, Trình Ban TGĐ Công ty Ký duyệt ban hành.
 • Phỏng vấn Nhân sự Chuẩn bị cho việc Xếp bậc Lương.

Phần 5: Triển khai Áp dụng Hệ thống Lương 3P

 • Xếp bậc Lương cho CB-CNV trong Công ty Theo Từng Vị trí, Từng Chức vụ.
 • Lập Bảng Tính Minh họa cho sử dụng Quỹ lương & Quy chế Lương.
 • Hoàn thiện Quy chế Lương & Chính sách Lao động.
 • Lập Phương án Chuyển đổi Hệ thống Lương cũ sang Hệ thống Lương mới (Lương 3P).

------------------------------------------------------------

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC-TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

-----------------------------------------------------------

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       :  02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  :  04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      :  06 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19 Trong Thời gian: 03 tháng. 

 • Buổi sáng: 9h00 => 12h00.
 • Buổi chiều: 14h00 => 17h00.
 • Ngoài ra, Chúng tôi  có nhận Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001/TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs, LƯƠNG 3P, KAIZEN-5S, VHDN: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: 02.866.812.534 - 0916.608.156 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Đào tạo.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Học viện Online SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực

{fastsocialshare}

.: TƯ VẤN XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC:

HỌC VIỆN ONLINE TREET SMART CEO 4.0 Chuyên nhận Tư vấn cho Các Doanh nghiệp SMEs Tại Việt Nam, Xây dựng Khung chuẩn Năng lực, Định chuẩn Chức danh Nhằm Xây dựng Hệ thống Lương 3P, Chiến lược Phát triển Nguồn Nhân lực. Quá trình Xây dựng Khung Năng lực của HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Được Triển khai Theo Các bước Cụ thể Như sau:

banner he thong luong 3p

Bước 1: Xác định Mục đích Đề án

 • Xác định rõ Mục đích Đề án Xây dựng Khung Năng lực.
 • Thống nhất với Lãnh đạo Công ty về Mục đích của Dự án.
 • Đề xuất Thành lập Ban Dự Án Năng lực của Công ty.
 • Xác định Phương pháp hợp tác thực hiện đề án với Đơn vị Tư vấn (Học viện Online SSC4.0).
 • Thống nhất Tiến độ Dự án.

Phần này HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chọn Mức độ sử dụng của Doanh nghiệp Nhằm Thiết kế Các Bảng biểu cho phù hợp với Mục đích Ứng dụng sau này.

Bước 2: Chuẩn hóa Hệ thống Các Chức danh:

 • Xem xét Cơ cấu Tổ chức.
 • Xem xét Hệ thống Chức danh toàn Công ty.
 • Xem xét Hệ thống Chức danh cần xây dựng Khung Năng lực.
 • Xem xét Mô tả Công việc của Từng Chức danh.
 • Đề nghị Soạn lập Bổ sung Mô tả Công việc cho chuẩn và đồng nhất.

Phần này HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Phân tích và xác định được năng lực nào là cần thiết và giúp người thực hiện công việc trở nên nỗ lực và tích cực hơn. Chuẩn bị cho quá trình xác định những năng lực cần có.

Bước 3: Xây dựng Từ điển Năng lực:

 • Xây dựng Từ điển Năng lực Quản lý.
 • Xây dựng Từ điển Năng lực Chuyên môn.
 • Xây dựng Từ điển Năng lực Bổ trợ.
 • Xây dựng Từ điển Năng lực chung.
 • Xây dựng & Định nghĩa Chuẩn Năng lực.

Phần này, HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Xây dựng Từ điển vừa Mang tính Khoa học vừa Mang tính Ứng dụng cho riêng Doanh nghiệp.

Bước 4: Xây dựng Khung Năng lực Cho từng Vị trí:

 • Sắp xếp Các Vị trí Theo Nhóm Quản lý, Không Quản lý.
 • Xác định Cấp độ Năng lực cho Từng Vị trí Chức danh.
 • Xác định Mức độ quan trọng của Từng Năng lực cho Từng Chức danh.
 • Xác định Điểm chuẩn Năng lực cho Từng Vị trí.
 • Đánh giá Thử nghiệm (Domo Test).

Phần này, HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Triển khai Nhằm Xác định Mỗi Công việc trong Doanh nghiệp đều gắn với Một Năng lực Nhất định và Các Cấp độ Yêu cầu Tương ứng.

Bước 5: Đánh giá Năng lực từng Cá nhân:

 • Xây dựng Phương pháp & Công cụ Đánh giá Năng lực (Bài Test, Phỏng vấn,...)
 • Triển khai Đánh giá Năng lực Cá nhân.
 • Cập nhật Số liệu lên Hệ thống Đánh giá Năng lực (File Work, Excel).
 • Hệ thống Đánh giá Năng lực Phân tích Năng lực để Chuẩn bị Báo cáo Kết quả cho Ban TGĐ Công ty.
 • Báo cáo Kết quả Đánh giá Năng lực Đối với Từng Cá nhân.

Phần này, HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Sẽ cho thấy kết quả khoảng cách năng lực, Chênh lệch giữa Cấp độ yêu cầu và Cấp độ đạt được của Mỗi Cá nhân sau khi được đánh giá.

Bước 6: Đề xuất Đào tạo & Chính sách Nhân sự Liên quan:

 • Đề xuất Chương trình Phát triển Nguồn Nhân lực.
 • Đề xuất Đội ngũ Kế thừa, Chương trình Thăng tiến, Lãnh đạo Tiềm năng.
 • Đề xuất Nhòm Các Chương trình Đào tạo Phù hợp cho Từng Nhóm CB-CNV.
 • Đề xuất Các Chính sách Nhân sự có liên quan.
 • Đề xuất Lương Năng lực.

Phần này, HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Xây dựng Các Chương trình Phát triển Năng lực Cụ thể cho Mỗi CB-CNV trong Doanh nghiệp Để giúp Họ đạt được Cấp độ Năng lực Hiệu quả Cũng như Thực hiện Lộ trình Công danh đã đặt ra. Đồng thời khuyến khích, Thúc đẩy sự quan tâm của Các Nhà Quản lý & Bản thân Nhân viên./. 

----------------------------------------------------------

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0:  Hân hạnh Được GIỚI THIỆU Đến Quý Doanh nghiệp Các Gói Tư vấn TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC-TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP Một cách Toàn diện và Đầy đủ Các Hạng mục Công việc Cụ thể Như sau:

-----------------------------------------------------------

- Thời gian Thực hiện cho Mỗi Gói Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Công ty: Từ 2 Tháng => 6 Tháng.

1. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Tổng thể       :  02 Tháng.

2. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Chuyên sâu  :  04 Tháng.

3. Tư vấn Quản lý & Tái Cấu trúc Toàn diện      :  06 Tháng.

- Lịch Đào tạo Nội bộ: 3 Giờ /Ngày, 3 Buổi/Tuần, Vào Các Ngày T.2, T.4, T.6, Hoặc T.3, T.5, T.7.

- Ngoài ra Chúng tôi Đang Triển khai Dự án: TÁI TẠO DOANH NGHIỆP - HẬU COVID-19 Trong Thời gian: 03 tháng. 

 • Buổi sáng: 9h00 => 12h00.
 • Buổi chiều: 14h00 => 17h00.
 • Ngoài ra, Chúng tôi  có nhận Tư vấn Quản lý - Tái Cấu trúc & Đào tạo Nội bộ Doanh nghiệp theo giờ.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP: TỪ 15TR => 25TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: TỪ 30TR => 50TR/GÓI.
 • CHI PHÍ THỰC CÁC GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG ISO-9001/TQM, QA/QC/QS, BSC-KPIs, LƯƠNG 3P, KAIZEN-5S, VHDN: TỪ 50TR => 100TR/GÓI.

Nếu QUÝ DOANH NGHIỆP Cần Chia sẻ & Trao đổi Thông tin Chi tiết, Vui lòng LIÊN HỆ Với Chúng tôi để được Chuyên gia Tư vấn & Hỗ trợ. Hotline 24/7: 02.866.812.534 - 0916.608.156 - Zalo: 0909.294.575 - BỘ PHẬN TƯ VẤN.

 • Contact: TS.Anna Nguyễn Nhung - Giám đốc Đào tạo.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.streetsmartceo.net

Học viện Online SSC4.0 & Cộng sự Hân hạnh Hợp tác./.

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0 

X

Right Click

No right click