Thứ hai, Tháng 8 02, 2021
 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

  Quá trình tổ chức và sắp xếp lại doanh nghiệp dựa trên nền tảng là cấu trúc cũ của doanh nghiệp. Việc tái cấu trúc này nhằm mục đích là để khắc phục những yếu kém nội tại của doanh nghiệp. Đồng thời, việc làm này cũng giúp đưa ra những hướng đi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Read More
 • Đào tạo Xây dựng hệ thống BSC-3P-KPI

  Xây dựng chiến lược theo thẻ điểm cân bằng BSC và đo lường hiệu suất công việc theo KPI là công cụ quản lý phổ biến trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam công này mới được các doanh nghiệp áp dụng trong một vài năm qua, BSC và KPI mang đến khả năng nâng cao năng suất và chất lượng của công việc, nhưng tồn tại xung quanh bộ công cụ là sự hiểu nhầm về mục đích sử dụng KPI dẫn đến chưa mang lại kết quả đúng như kỳ vọng. Read More
 • Đào tạo Xây dựng và Triển khai hệ thống lương 3P

  Hệ thống lương 3P là cơ chế trả lương cho người lao động dựa trên các tiêu chí được xây dựng sẵn. Mục tiêu của việc xây dựng hệ thống lương 3P là hướng đến đảm bảo sự công bằng nội bộ, tương xứng với thị trường. Read More
 • Đào tạo kỹ năng mềm

  Kỹ năng mềm là một trong những kỹ năng cần thiết cho các thành viên của công ty như kỹ năng quản lý, kỹ năng thương lượng đàm phán, kỹ năng xử lý tình huống.... Read More
 • Đào tạo theo yêu cầu của công ty

  Sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào sự hiểu biết hay năng lực trong lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động. Các khóa đào tạo theo nhu cầu là cơ hội rất tốt để phát huy năng lực của từng nhân viên với thời gian và ngân sách mà doanh nghiệp có thể đáp ứng.
 • Tư vấn Xây dựng Văn hóa Doanh Nghiệp

  Là yếu tố chi phối hầu mọi tư duy, tinh thần, đạo đức, thái độ hành của toàn thể cán bộ nhân viên của doanh nghiệp. Không có tinh thần VHDN rõ ràng giống như một con người không có định hướng cuộc đời... Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Các Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ Xây dựng Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp (Smart Ceo 4.0) Theo Tiêu chuẩn Quốc tế: (ISO-9001: 2015-TQM, Hệ Thống Đánh giá Năng lực CB-CNV qua Thẻ điểm Đo lường & Đánh giá Hiệu quả Công việc qua BSC & KPIs, Phương pháp Trả Lương 3P, Áp dụng Tiêu chuẩn Thực hành Tốt ATLĐ - VSMT - Cải tiến Chất lượng qua Kaizen & 5S Tại Công ty, Nhà máy),... Ngoài ra Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Cơ Cấu Tổ chức Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Marketing/Sales/Pr, VHDN - VHKD & Nguyên tắc Ứng xử trong Doanh nghiệp, Tìm ra Hướng Khắc phục Giúp cho Các Doanh nghiệp SMEs Ổn định & Phát triển Kinh doanh Tốt hơn.

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0: Chuyên Tư vấn & Hỗ trợ Toàn diện Doanh nghiệp Giải quyết Vấn đề Liên quan Đến Quản lý & Điều hành, Cơ cấu Tổ chức Doanh nghiệp có Quy mô Vừa & Nhỏ (SMEs), Cũng như Tình hình Hoạt động SXKD, Trade/Marketing/Sales, Set-Up Hệ thống Bán hàng theo B2B, B2C, H2H,...Tư vấn Xây dựng Hệ thống VHDN - VHKD & Nguyên tắc Ứng xử của Doanh nghiệp Với Khách hàng/Đối Tác,...Ngoài ra Chúng tôi còn Tư vấn & Hỗ trợ Ban Lãnh đạo Các Doanh nghiệp SMEs Tìm ra Hướng Khắc phục, Gỡ rối Giúp cho Doanh nghiệp Phát triển Kinh doanh Tốt hơn Theo Mô hình: "TINH GỌN - CHẤT LƯỢNG - TẦM VÓC". 

HỌC VIỆN ONLINE STREET SMART CEO 4.0

"ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CÙNG PHÁT TRIỂN"

X

Right Click

No right click